Ondřej Zapletal pomáhal vystavět program sociálního bankovnictví České spořitelny a pracoval jako stratég akceleračních projektů Nadace Karla Janečka. Přes čtyři roky, do roku 2015, stál v čele Nadace Vodafone, kde založil akcelerátor pro sociální startupy Laboratoř Nadace Vodafone a rozvíjel program Rok jinak. První zkušenosti z neziskového sektoru získal ve společnosti Člověk v tísni, kde vedl zahraniční humanitární a rozvojové mise v Afghánistánu, Barmě nebo na Srí Lance.

Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, studoval rovněž v USA, Kanadě a Irsku.

Je ženatý, má dceru a dva syny. Rád leze a chodí po horách.

 

„Oběma nadacím jde o pokračování a rozvoj tradice, kterou založily spořitelny v českých zemích již v první polovině 19. století. Vždy šlo v první  řadě o to přispívat k rozvoji a prosperitě místní společnosti - rodin, podniků a komunit,”řekl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny, která je zakladatelem Nadace České spořitelny i Nadace Depositum Bonum, a dále vysvětluje: „Díky iniciativě spořitelen vznikaly v českých městech vodovody, kanalizace, domovy pro staré a nemocné, ale také školy, prostě to, co bylo potřeba k rozvoji místní komunity.”

Ambiciózním cílům odpovídá i personální obsazení statutárních pozic. Ondřej Zapletal má řadu zkušeností z působení v občanském sektoru a nadacích.

Správní rada je nově složena z následujících členů: Ondřej Liška (Ashoka Česká republika), Petr Vítek (Impact Hub ČR) a za Českou spořitelnu Klára Gajdušková, Anna Dvořáková, Ondřej Pohanka.

Dozorčí rada pracuje ve složení Tomáš Salomon (Česká spořitelna), Wolfgang Schopf (Česká spořitelna), Jack Stack (Erste Group Bank), Maximilian Hardegg (Nadace Erste) a Boris Marte (Nadace Erste).

Účel vzniku obou spořitelních nadací se od této mise ani po téměř 200 letech nijak výrazně neodchyluje. Nadace se věnují zejména pomoci lidem na okraji společnosti, podpoře sociálního podnikání a také rozvoji vzdělávání k prosperitě a konkurenceschopnosti Česka. Ve vzájemné synergii budou nadace podporovat systémové inovace v sociálním podnikání a ve vzdělávání. Chceme rozvíjet podnikavost v občanské společnosti ve smyslu rozvoje sociálního podnikání, fundraisingu ze soukromých zdrojů a systémových řešení. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi se chceme hodně opírat o měření dopadů a hledání inovativních forem financování,” upřesňuje nový ředitel Ondřej Zapletal a doplňuje: „Ve vzdělání chceme podporovat změny, které povedou k tomu, aby se děti a studenti vzdělávali naplno a s radostí a aby v nich české školy rozvíjely kritické myšlení, kreativitu a další kompetence pro život v 21. století.”

 

Související