PhDr., Mgr. Marta Gažiová (60) má více než čtyřicetiletou praxi ve zdravotnictví a ošetřovatelství. Řadu let působila jako odborný garant ošetřovatelské péče v nejrůznějších zdravotnických zařízeních a sociálních službách. Více než deset let byla náměstkyní ředitele pro ošetřovatelství v Univerzitní nemocnici Milosrdným bratří v Bratislavě, kde působila do roku 2015.

V oboru se rovněž celoživotně vzdělává, je držitelkou více než desítky nejrůznějších certifikátů a několika ocenění ve svém oboru. Je členkou pracovních skupin slovenského ministerstva zdravotnictví, které se zabývají ošetřovatelskou péčí. Působí rovněž jako konzultantka pro ošetřovatelství na Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí SR. Více než 7 let byla členkou poradního sboru ministra zdravotnictví SR pro ošetřovatelství. Od roku 2012 je jmenovanou krajskou odbornicí pro ošetřovatelství pro Bratislavský samosprávný kraj.

Ve společnosti Alzheimercentrum bude mít Marta Gažiová na starosti komplexní vedení a řízení ošetřovatelské péče. Dále bude odpovědná za nastavení ISO norem pro kvalitu péče a za zavádění nových trendů, postupů a metod v ošetřovatelství.

Související