Radek Špíšek působí ve společnosti SOTIO od jeho vzniku v roce 2010. Doposud byl ve vrcholovém vedení zodpovědný za řízení výzkumu a výroby. Má dlouholetou praxi v mezinárodním imunoterapeutickém výzkumu i zkušenosti s procesem klinického vývoje nových protinádorových léčiv.

Absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studium v oboru imunologie. V letech 2000 - 2002 pracoval v Institute de Biologie na Univerzitě v Nantes ve Francii. Tři roky (2005 - 2007) pracoval v týmu Ralpha Steinmana, držitele Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii, na oddělení nádorové imunologie Rockefellerovy univerzity v New Yorku. Ve své vědecké práci se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie. Je profesorem v oboru lékařské imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF, ke jmenování říká: „SOTIO se z malého start-upu postaveného na jednom produktu stalo během několika málo let mezinárodní biotechnologickou firmou, která vlastními kapacitami pokrývá většinu funkcionalit potřebných pro výzkum, klinický vývoj, výrobu i budoucí komercializaci různých technologií. Nové projekty s partnerskými firmami jako Cytune Pharma, NBE-Therapeutics či LDC směřují ke vstupu do fáze klinického vývoje. Jmenování Radka Špíška zabezpečuje kontinuitu naší strategie budování širokého produktového portfolia přípravků pro boj s onkologickými onemocněními.“ Ladislav Bartoníček byl generálním ředitelem SOTIO od začátku roku 2014.

Související