Martin Stotter (41) pracuje pro skupinu Raiffeisen Bank International (RBI) již více než patnáct let, a to jak v domovském Rakousku, tak i například v Srbsku či Slovinsku. Před příchodem do Raiffeisenbank zastával pozici CRO a člena představenstva Raiffeisen banky v Bělehradě.

Absolvoval matematické gymnázium a poté univerzitu ve Štýrském Hradci, kde v roce 2002 získal titul doktor práv. Studoval rovněž na univerzitě Alcalá de Henares ve Španělsku.

Martin Stotter hovoří německy, anglicky, španělsky a srbsky. Mezi jeho koníčky patří sport, historie a cestování.

Související