Firmy se stále více snaží seniorům přinášet produkty a služby na míru a zabezpečit naplnění jejich potřeb. Mezi ně patří produkty přizpůsobené jejich omezením, například speciální smartphony pro seniory, elektrokola, nabídky cestovních kanceláří či vzdělávacích zařízení.

S věkem nad 65 let přicházejí často zdravotní problémy a právě jejich zohlednění se stává specifikem produktu určeného pro seniory. Dle průzkumu společnosti Doro má v celosvětovém měřítku až 29 % lidí nad 65 let problémy se sluchem, které negativně ovlivňují kvalitu jejich života. Sluchem totiž přijímáme obrovský podíl důležitých vjemových informací. Je také zásadní pro komunikaci, na níž stojí udržování sociálních vazeb a psychická pohoda. Z problémů se sluchem naopak může plynout izolace, deprese a pokles sebevědomí. Podle citovaného průzkumu má problémy se sebevědomím až 46 % seniorů.

Potíže se sluchem přicházejí s věkem a začínají oslabeným vnímáním vysokých tónů a zvuků. Nejprve jsou postiženy nejvyšší frekvence mezi 20 000 a 16 000 Hz, které však nejsou pro běžný život nezbytně důležité a jejich oslabení nepůsobí zásadní problémy. Pokud však starší člověk přestane dobře slyšet zvuky v rozmezí 8000 až 4000 Hz, začne mu to v životě a komunikaci vadit. Postihne-li porucha sluchu nejdůležitější střední frekvence od 2000 do 1000 Hz, pocítí člověk významné zhoršení porozumění řeči, což působí seniorům největší potíže v kontaktu a komunikaci s okolím. Vnímání nízkých frekvencí od 500 do 250 Hz je postiženo nejméně. Společnost Doro se na produkty pro seniory specializuje, vyvíjí jednoduché telefony a smartphony přizpůsobené sluchovým omezením starších lidí. Při vyzvánění i přenosu hovoru tyto telefony nevyužívají běžné frekvence, které senioři neslyší, což je obvyklé u většiny výrobců mobilních telefonů, ale naopak frekvence pro ně dobře slyšitelné, tedy od 500 do 250 Hz. Telefony nabízejí také efektivní potlačení rušivého okolního hluku či přímou kompatibilitu s naslouchátky. Právě ta není u telefonů vždy samozřejmostí.

Také výrobci sportovních potřeb se čím dál více snaží starším lidem vyhovět. Například elektrokola jsou ideálním prostředkem, jak zajistit seniorům pohodlné sportovní vyžití, které zvládnou. Kola totiž disponují prvky, které zjednoduší jízdu. Zejména kola s nízko položeným rámem, který kromě toho, že je skvělý pro jízdu po městě, slouží pro snazší nasednutí a sesednutí.

Mezi institucemi, které jako první začaly nabízet speciální produkty a služby seniorům, byly například cestovní kanceláře či vzdělávací zařízení. Nyní se k nim přidávají výrobci sportovních a volnočasových produktů, výrobci technologií a postupně se na tuto cílovou skupinu budou specializovat zástupci dalších segmentů.

Související