Pavel Bureš bude jako projektový manažer řídit rozšíření stávajícího Energetického centra v Rapotíně o jednotku zajišťující upgrading vyprodukovaného bioplynu na biometan. Instalací této jednotky společnost očekává zvýšení ekonomické efektivity ECR Rapotín o 30 %. V budoucnu se bude Pavel Bureš věnovat přípravě a realizaci projektů přestavby zemědělských bioplynových stanic na odpadové a realizaci projektů úpravy bioplynu na biometan.

Do EFG Engineering přichází ze společnosti HDDSTORE, kde pracoval jako projektový manažer a věnoval se prodeji technologií pro provoz bioplynových stanic (BPS) a technologií pro trasování inženýrských sítí.

Předchozí zkušenosti v oboru získal jako projektový manažer společnosti Biogest Energie und Wassertechnik GmbH. Měl na starosti kompletní řízení projektů výstavby BPS v EU a stojí za třinácti takovými projekty v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Bulharku, Srbsku a projekty ve Velké Británii i Skotsku.

Je absolventem SOSZS a PP v Šumperku, specializace Stavební provoz. Při dlouhodobém pracovním pobytu ve Velké Británii získal certifikaci studijního akreditačního programu CITB – Cskills Awards v oboru Site Management Safety Training Scheme, certifikaci Site Management Safety a dále v oboru Training Scheme For the Construction and Civil Engineering Industries certifikaci Site Supervisor Safety.

Pavel Bureš hovoří anglicky a německy. Ve svém volném čase se věnuje především rodině. Mezi jeho další zájmy patří snowboarding, mountain bike, paddleboard a freediving, které kombinuje se zálibami v hudbě a vaření.

Související