UCEEB vzniklo roku 2012 jako výzkumný ústav zaměřený na propojení různých vědeckých oborů, které usilují o trvale udržitelný rozvoj ve stavebnictví. Úkolem jeho nově založené 11 členné vědecké rady, v níž zasedají uznávaní (zahraniční i čeští) univerzitní odborníci společně se zástupci veřejné správy a komerčního sektoru, je hodnocení výsledků a působení centra za účelem jeho dlouhodobého rozvoje a rozšíření mezinárodní spolupráce s vědeckými institucemi v dalších státech Evropy.

Nominace ze strany odborné a akademické veřejnosti na odborného zástupce za Českou republiku je profesní čest. Vážím si toho, že mohu stanout vedle deseti osobností vědy, veřejné správy a průmyslu, jež si daly za cíl rozvíjení a posilování činností centra UCEEB, podporu vědeckého výzkumu energeticky úsporných budov a rychlejší přenos nových technologií z teorie do praxe. Environmentálně šetrné stavebnictví, nesoucí s sebou úsporu energií, ochranu životního prostředí a zajištění zdravého vnitřního prostředí, je totiž důležitým pilířem trvale udržitelného rozvoje celé společnosti,“ komentuje své členství Jan Řežáb, majitel JRD.                                               

Jan Řežáb mezi dalšími členy vědecké rady univerzitního centra UCEEB (první zleva)

Společnost JRD s UCEEB již několik let spolupracuje na výzkumech, jejichž výsledky přispívají ke zkvalitnění standardů staveb, a na přípravě několika dalších vědeckých projektů. Své znalosti a zkušenosti však sdílí i s dalšími odborníky na environmentálně šetrnou výstavbu, a to prostřednictvím členství v organizacích Centrum pasivního domu nebo Česká rada pro šetrné budovy, kde iniciovala vznik pracovní skupiny Zdravý domov. Nově se podílí také na aktivitách Asociace developerů a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, jejichž cílem je zvýšení kvality, stability a transparentnosti tuzemského trhu s nemovitostmi a udržitelný rozvoj veřejného prostoru, měst, obcí i krajiny v České republice. 

Členové vědecké rady UCEEB

Jméno:

Instituce:

Stát:

Johan van Dessel

Belgický stavební výzkumný institut (Belgian Building Research Institute) 

Belgie

Wolfgang Streicher

Univerzita Innsbruck (Innsbruck University)

Rakousko

Birgit Müller

Univerzita aplikovaných věd v Berlíně (University of Applied Sciences Berlin)

Německo

Stefan Winter

Technická univerzita Mnichov (Technical University of Munich)

Německo

Lieve Helsen

Katolická univerzita v Lovani (KU Leuven)

Belgie

Michele Caraglia

Druhá univerzita Neapol (Second University of Naples)

Itálie

Vladimír Sochor

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Česká republika

Radek Špicar

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Česká republika

Jan Řežáb

JRD

Česká republika

Zbyněk Škvor

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Česká republika

Lukáš Ferkl

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Česká republika

     
Související