Maroš Holodňák se poskytováním forenzních služeb zabývá více než 20 let. Má rozsáhlé zkušenosti s šetřením podvodného a protiprávního jednání, poradenstvím při řešení sporů i jejich předcházení. Zaměřuje se také na řízení rizik a compliance, problematiku finanční kriminality (praní špinavých peněz, financovaní terorismu) a boj s korupcí a úplatkářstvím. Věnuje se také redesignu podnikových procesů, který pomáhá zvyšovat efektivnost, transparentnost i soulad s etickými principy.