Studie sleduje pokrok a výsledky podnikatelek a majitelek firem ve třech oblastech: pokrok v postavení žen, dostupnost znalostních a finančních prostředků a faktory podporující podnikání. 

„Firmy ve vlastnictví a pod vedením žen jsou významným katalyzátorem hospodářského růstu a přínosem pro všechny. Naše studie upozorňuje na ty ženy, jimž se dostatečného prostoru nedostává a které jsou kvůli přetrvávající nerovnosti mezi pohlavími a vyloučení stále v nevýhodě. Ve společnosti Mastercard nepochybujeme o tom, že skvělé nápady se mohou zrodit v kterékoli hlavě. Je na čase, aby vlády a organizace spojily síly a podpořily ženy v jejich podnikání tím, že vymýtí diskriminaci vůči ženám a zajistí jim lepší přístup ke vzdělání a finančním službám,“ uvedla výkonná místopředsedkyně představenstva společnosti Mastercard Ann Cairns

Výsledky studie potvrzují, že ženy dosahují větších podnikatelských úspěchů a více se zapojují do výdělečné činnosti na otevřených a aktivních trzích s vyšší mírou podpory pro malé a střední podniky, kde se podnikání nepotýká s mnoha překážkami. Na takovýchto trzích podnikatelkám také častěji pomáhají další příznivé podmínky, jako je přístup ke kapitálu, finančním službám a vzdělávacím programům. První dvacítku nejlépe hodnocených trhů tvoří z 80 procent bohaté ekonomiky, k jejichž bohatství přispívají příznivé podnikatelské podmínky.

Pořadí zemí – Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2019 (hodnoty v bodech):

 1. Spojené státy americké – 70,3
 2. Nový Zéland – 70,2
 3. Kanada – 69,0
 4. Izrael – 68,4
 5. Irsko – 67,7
 6. Tchaj-wan – 66,2
 7. Švýcarsko – 65,8
 8. Singapur – 65,6
 9. Velká Británie – 65,6

… 21. Česká republika – 56

Z 58 zkoumaných zemí celkem osm stouplo v pořadí o více než pět pozic oproti předchozímu roku. Největším skokanem je Francie (+22 míst), jejíž posun způsobil téměř dvojnásobný nárůst míry podnikatelské aktivity žen. Dále si výrazně polepšily Indonésie (+13), Kostarika (+11), Tchaj-wan (+9), Irsko (+7), Rusko (+6), Thajsko (+5) a Ghana (+5).

Přehled ale také ukazuje, že příležitosti k podnikání nemusejí nezbytně souviset s bohatstvím a rozvinutostí trhu. Země jako Uganda, Ghana a Botswana, v nichž jsou podmínky podporující podnikání na slabší úrovni než na rozvinutých trzích, se dokázaly dostat mezi první tři nejlepší podle podílu žen mezi majiteli podniků. Vzhledem k obecnému nedostatku dostupného kapitálu a špatnému přístupu k podpůrným službám však v tomto případě převládá názor, že příčinou je především nezbytnost začít podnikat kvůli zajištění obživy. V České republice je podle studie podíl žen jako majitelek firem 22,4 procenta.

Trhy s nejvyšším podílem žen mezi majiteli podniků:

 1. Uganda – 38,2 %
 2. Ghana – 37,9 %
 3. Botswana – 36,0 %
 4. Spojené státy americké – 35,1 %
 5. Nový Zéland – 31,8 %
 6. Rusko – 31,2 %
 7. Malawi – 31,1 %
 8. Austrálie – 30,9 %
 9. Angola -30,3 %

… 36. Česká republika – 22,4 %