Index důvěry pro rok 2019 úspěšně navazuje na průzkum z předchozího roku a opět přináší témata, která v agendě nejvyššího managementu firem nejhlasitěji rezonují. Zároveň pak definuje překážky, o kterých se výkonní a marketingoví ředitelé domnívají, že nejvíce ovlivní obchodní úspěch jejich firem v roce 2020.

Nedostatek lidských zdrojů, vládní a legislativní změny i kybernetický zločin, to byly dle Indexu důvěry tři stěžejní hrozby pro podnikání v roce 2018. V roce 2019 se oproti tomu vedení firem zaobírá primárně HR a zbylým dvěma tématům přikládá jen malou důležitost. Zaměstnanců se týká pět ze šesti nejvíce probíraných témat, přičemž nejpalčivějším problémem současného managementu je udržení stávajících pracovních sil. Podstatnou roli v této problematice hraje nízká sebedůvěra vedení ve schopnost nepřicházet o schopné zaměstnance, přičemž se tato nejistota paradoxně přenáší právě na ně a nutí je k přesunu na jiné pracoviště, které se jeví sebejistěji a atraktivněji. Vysoká fluktuace pracovních sil však může být snížena posílením pozice zaměstnavatele a jeho sebedůvěry, a to primárně častým proškolováním a zvyšováním kvalifikace stávajících zaměstnanců, tak i zajištěním zaměstnaneckých výhod. Takový přístup vedení ke svým podřízeným zároveň zvyšuje atraktivitu pracoviště pro potenciální kandidáty.

„Aby byli zaměstnanci loajální a angažovaní, je třeba jim pomoci držet krok s dynamickým vývojem, ke kterému dochází na pracovišti i v rámci trhu. Jistější a fundovanější zaměstnanec dodává jistotu i svému zaměstnavateli, a naopak – sebejistý zaměstnavatel zvyšuje sebevědomí zaměstnance. Jedná se o jakýsi cyklus,“ vysvětluje Patrik Schober, řídící partner PRAM Consulting.

Worldcom Confidence Index graf

Index důvěry mimo identifikace klíčových témat pro vedení firem zaznamenává, jaké cílové skupiny management oslovuje a do jaké míry si v této aktivitě věří. V roce 2018 se generální ředitelé nejvíce zajímali o oslovování zákazníků, letos jsou to influenceři (nárůst o 160 %), další v pořadí pak zákazníci a zaměstnanci. Řídící pracovníci se domnívají, že jsou to právě influenceři, kteří jim v turbulentním podnikatelském prostředí dodají potřebnou podporu, paradoxně si však ve věci navazování kontaktu s touto cílovou skupinou příliš nevěří.

Provedení letošního výzkumu o důvěře svěřila skupina Worldcom do rukou společnosti Advanced Symbolics Inc., která ke sledování a interpretaci veřejně dostupného obsahu sociálních médií unikátním způsobem využívá aplikaci s umělou inteligencí. Díky této metodě se podařilo obsáhnout několikanásobně větší vzorek než v předchozím roce – letošní zpráva totiž zkoumala údaje od 58 374 vedoucích pracovníků z 15 různých zemí.

Úplnou zprávu v anglickém znění si můžete stáhnout zde.

 

Související