Vážená tazatelko,

v případě neuhrazení doplatku mzdy, jak uvádíte ve svém dotazu a nemožnosti mimosoudního vyřešení Vašeho sporu s bývalým zaměstnavatelem, není jiné cesty než dalšího domáhání se svých práv soudní cestou. Vámi zmiňovaný platební rozkaz dosud nemusel nabýt právní moci (tento je nutné doručit do vlastních rukou žalovaného a i v případě úspěšného doručení se může žalovaný dále bránit podáním odporu v zákonné lhůtě).

Stav řízení nejlépe zjistíte přímo telefonicky na informační lince příslušného soudu, ev. na www.justice.cz dle spisové značky příslušného řízení. Pokud byste si přála zjistit více informací, pak v souladu s platnými procesními předpisy mají účastníci a jejich zástupci též právo nahlížet do soudního spisu a činit si z něho opisy a výpisy. Na nahlížení do soudního spisu je možné se telefonicky objednat u příslušného soudu.

Související