Vážený tazateli,

poplatníkem silniční daně je dle § 4 odst. 2 zákona č. 16/1996 Sb. o dani silniční, v platném znění, mimo jiné rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, ovšem pokud daňová povinnost nevznikla již Vám.

To znamená, že poplatníkem je nikoliv zaměstnanec ale zaměstnavatel. Nejjednodušší je v tomto případě použití ustanovení § 6 odst. 4, dle kterého, činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, samozřejmě, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější, než sazba vypočtená dle odst. 1.

Související