Vážená tazatelko,

dle ustanovení § 66 zákoníku práce mohou jak zaměstnanec tak i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu anebo i bez uvedení důvodu. Tudíž není zde potřeba žádné dvoustranné dohody ani Vašeho podpisu na zrušení.

Omezení platí jen pro zaměstnavatele, který nesmí takto pracovní poměr zrušit v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance (toto omezení platí od 1.1.2012 do 31.12.2013 a poté bude tato lhůta 14 dnů). Po dobu zkušební doby totiž neplatí ustanovení o ochranné době.

Toto zrušení musí provést zaměstnavatel písemně a pracovní poměr bude zrušen dnem doručení zrušení (nebo v pozdější den v něm uvedený).

Související