Vážená tazatelko,

zde záleží, zda jste zaměstnavateli před nástupem na rodičovskou dovolenou nahlásila, že budete čerpat tuto dovolenou v celém rozsahu tj. do doby než dítě dosáhne věku 3 let, resp. do 13. 2. 2013. Bylo-li tomu tak, nárok na předčasné vrácení do práce nemáte. Návrat do práce před koncem rodičovské dovolené je možný bylo-li to tak se zaměstnavatelem dohodnuto.

Ovšem bude-li mít zaměstnanec dohodnuto, že se do práce vrátí předčasně – tj. před koncem rodičovské dovolené, zákon nebrání tomu, aby zaměstnanec, po tom co opět do práce nastoupí, po čase znova nastoupil na rodičovskou dovolenou (samozřejmě, jen do doby, než dítě dosáhne věku tří let).

Vzhledem k tomu, Vám podání výpovědi nedoporučujeme, resp. nárok na odstupné při jejím podání Vám dle našeho mínění nevznikne.