Vážený tazateli,

základním kritériem pro posouzení Vašeho dotazu je skutečnost, jakým způsobem byla Vaše mzda sjednána či stanovena. Obecně se mzda sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Pokud byla Vaše mzda sjednána přímo ve Vaší pracovní smlouvě, pak zaměstnavatel není oprávněn mzdu jednostranně měnit. Změna výše mzdy by byla možná jen na základě Vaší dohody, ať už formou dodatku ke stávající pracovní smlouvě či sjednáním nové smlouvy. Pokud ale výši Vaší mzdy stanovil sám zaměstnavatel vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem, pak může vydáním nového vnitřního předpisu či mzdového výměru výši Vaší mzdy též sám jednostranně změnit.

Související