Vážený tazateli,

dle ustanovení § 52 písmeno e) zákoníku práce platí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Při výpovědi z tohoto důvodu nestačí pouhé doporučení lékaře, ale musí být vydán kvalifikovaný lékařský posudek. Ten musí v době, kdy je dávána výpověď, existovat, a musí v něm být jednoznačně určena nemožnost dalšího konání dosavadních prací zaměstnancem. (nikoliv pouze doporučení, aby zaměstnanec přešel na jinou práci)

Tento stav musí být dlouhodobý, musí trvat déle než jeden rok. Rozhodující je, že jen skutečnost, že byl zaměstnanci přiznán invalidní důchod, však ještě nezakládá existenci tohoto výpovědního důvodu.

Stane-li se například zaměstnanec invalidním proto, že je schopen dosavadní nebo jiné stejně kvalifikované zaměstnání vykonávat za zvlášť ulehčených podmínek, jsou v tomto případě důvody pro výpověď splněny jen tehdy, pokud zaměstnavatel nemá možnost tyto zvlášť ulehčené podmínky vytvořit.

Z tohoto důvodu bychom doporučili promluvit se zaměstnavatelem, zda by Vás přeřadil na jinou pozici, ve které by Vás hendikep neomezoval a mohl byste dál pracovat.

Zda ukončíte pracovní poměr dohodou, s odstupným nebo počkáte na výpověď je na Vás, těžko říct, který postup by pro Vás byl výhodnější. Doporučujeme se v tomto ohledu informovat na úřadu práce a zjistit konotace na dávky sociální podpory atd. Odstupné u tohoto typu výpovědi zaměstnanci nenáleží (§ 67 zákoníku práce).

Jak jsme již výše zmínili, pobírání invalidního důchodu nemá vliv na výkon dalšího zaměstnání, pokud najdete místo, která budete zdravotně zvládat.

Související