Vážená tazatelko,

pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na dobu nezbytně nutnou, avšak nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu osoby odlišné od osob vyjmenovaných v příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Jedná se o osobu odlišnou od osob v přímém a blízkém příbuzenském vztahu, tedy o vzdálenějšího člena rodiny – tety nebo strýce. Pracovní volno s náhradou mzdy na pohřeb této jiné osoby je podmíněn skutečností, že žila se zaměstnancem v době úmrtí ve společné domácnosti. Na další den pracovního volna s náhradou mzdy má nárok zaměstnanec, který obstarává pohřeb.

Nežila-li jste s tetou ve společné domácnosti, nemáte ze zákona nárok na pracovní volno s náhradou mzdy.

Související