Vážený tazateli,

zákoník práce ve svém ustanovení § 65 odst. 2 stanoví pro pracovní poměr sjednaný na dobu určitou následující: Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Není potřebné žádné další zvláštní jednání stran. Postačí, aby zaměstnanec vykonával práci s vědomím nejblíže nadřízeného zaměstnance, resp. postačí, jestliže zaměstnavatel nijak nedá na vědomí, že s další prací zaměstnance nesouhlasí.

Projeví-li zaměstnavatel svůj nesouhlas s tím, aby zaměstnanec pokračoval v práci, platí, že pracovní poměr na dobu určitou skončil uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru.

Předmětné ustanovení se vztahuje jak na „běžné“ zaměstnance, tak i na vedoucí zaměstnance.

 

Související