Absolventi ekonómie, ktorí chcú pokračovať i na doktorskom štúdiu zakončenom ziskom amerického titulu sa nemusia hneď hlásiť na zahraničné univerzity. Doktorské štúdium v americkom štýle ponúka i spoločné pracovisko Centra pre ekonomický výskum a doktorské štúdium univerzity Karlovy v Prahe a Národnohospodárskeho ústavu AV ČR (CERGE-EI). Absolventi programu získavajú český a zároveň i americký diplom. Jedným z úspešných absolventov je i Ondřej Rydval, ktorý sa podieľa aj na novej súťaži pre mladých ekonómov New economic talent.

 Prečo ste sa rozhodli absolvovať doktorandské štúdium práve na CERGE-EI?

Posledné dva roky strednej školy a vysokú školu som absolvoval v Anglicku. Na jednu stranu som sa chcel po takej dlhej dobe vrátiť domov ale na druhú stranu som si chcel urobiť doktorát z ekonómie v americkom štýle. Na prelome tisícročia však boli informácie o možnostiach kvalitného štúdia u nás doma veľmi neprehľadné. Našťastie som sa však na poslednú chvíľu dozvedel o CERGE-EI. Najskôr som to chcel len skúsiť a prípadne následne odísť do zahraničia, kde ostalo niekoľko mojich kamarátov, ale nakoniec som tu doktorát dokončil.

Čo vám štúdium prinieslo?

Naďalej som mohol študovať v angličtine a v západnom štýle, na ktorý som bol zvyknutý z môjho predchádzajúceho štúdia v zahraničí. Naviac som bol obklopený skupinou kosmopolitne orientovaných študentov, ktorí sa dostali k ekonómii z rôznych odborov. Mal som bezprostredný prístup k vynikajúcim profesorom. Kedykoľvek som potreboval konzultáciu s odborníkom, školitelia mi ju sprostredkovali. Počas štúdia som sa dostal i na trojmesačnú študijnú stáž na California Institute of Technology. Nakoniec som i vďaka prestíži a garancii kvality CERGE-EI získal pozíciu na Max Planck Institutu, ktorý v našich kruhoch často označujeme ako raj pre začínajúcich vedcov v oblasti experimentálnej ekonómie.

Takže vďaka tomu, že ste získali i americký titul, prichádzali pracovné príležitosti aj zo zahraničia?

Áno, určite. Americký diplom mi pomohol napríklad pri získaní konzultantskej pozície v Svetovej banke, kde som krátko pracoval ešte počas štúdia. Lepším príkladom je však skôr moja manželka, ktorá na CERGE-EI absolvovala magisterské štúdium a potom na základe amerického titulu získala pozíciu na výskumných oddeleniach Svetovej banky. Podobné uplatnenie nachádza asi našich desatina absolventom, ďalšia pätina pracuje na pozíciách ekonomických expertov v centrálnych bankách a vládnych inštitúciách, skoro tretina pôsobí na univerzitách po celom svete a ostatní obsadzujú zaujímavé pozície v korporátnej sfére.

Záujem o ekonómiu narastá

Čomu sa momentálne venujete?

V polovici roku 2012 som sa po päťročnom pôsobení na Max Planck Institutu vrátil na CERGE-EI. Mám tu možnosť venovať sa výskumu, ale predovšetkým sa môžem podieľať na rozvoji inštitúcie. S kolegami sa snažíme získať grantové a iné zdroje podporujúce špičkový výskum, snažíme sa vytvárať nové projekty a partnerstvá, vylepšujeme aktuálne a štartujeme nové študijné programy.

Stáli ste pri zrode súťaže „New economic talent“ (NET). Majú študenti študujúci v Českej republike taký vzťah k ekonómii, že bol dopyt po takejto súťaži?

Myslím, že dopyt po kvalitných ekonomických študijných programoch a zároveň po súťažiach hodnotiacich študentské ekonomické práce je značný a stále narastá. Súťaží pre študentov ekonómie existuje hneď niekoľko. Medzi najznámejšie patria Mladý ekonóm či Cena profesora Františka Vencovského. Tieto a ďalšie súťaže však nie sú až na pár drobných výnimiek medzinárodné. S kolegami z CERGE-EI však považujeme za dôležité, aby mohli byť práce talentovaných študentov ohodnotené v medzinárodnom meradle. Našou ďalšou ambíciou, ktorá je motivovaná našou osobnou skúsenosťou je, aby účastníci NETu získali spätnú väzbu od predných akademikov a mohli nadviazať kontakty, ktoré by pre nich boli inak ťažko dostupné.

Čím je teda okrem medzinárodnej pôsobnosti súťaž špecifická?

Prvým špecifikom NETu je široko definovaná téma. Študenti si môžu vybrať z akéhokoľvek odvetvia ekonómie. Nechceme teda záujemcov odradiť príliš úzkou definíciou. Chceli by sme, aby sa súťaže zúčastnili i ľudia z príbuzných odborov zaujímajúci sa o ekonomické otázky. Z vlastnej skúsenosti vieme, že mnoho talentovaných študentov, vedcov i expertov sa k ekonómii dostalo napríklad cez fyziku či technické odbory. Druhým špecifikom, ktoré som už zmienil je dôraz na spätnú väzbu a povzbudenie k ďalšej činnosti. Finalisti prezentujú svoje práce v druhom kole, v ktorom získajú podrobné komentáre od hodnotiacej komisie. Víťaz potom predstaví svoju prácu n a konferencii Global Development Network, ktorá sa uskutoční v Ghane a na ďalších špeciálnych podujatiach. Nemenej dôležitá je i finančná odmena, hoci za najdôležitejšiu súčasť výhry považujeme práve príležitosť nadviazať kontakty, ktoré môžu byť rozhodujúce pre ďalší výskum alebo štúdium.

Pre českých študentov je to výzva

Ako to zatiaľ vyzerá s účasťou?

Doposiaľ sa nám prihlásilo najviac študentov zo zahraničia, predovšetkým z Európy a krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ale máme i účastníkov zo Severnej Ameriky, Ázie a Afriky. Vnímame to v istom zmysle ako výzvu pre českých študentov. Najviac príspevkov však ale čakáme s približujúcim sa termínom uzávierky. Prekvapil nás ale veľký záujem z rád absolventov. Keďže tento rok sa môžu prihlásiť len študenti, pre budúci ročník uvažujeme o vyhlásení samostatnej kategórie pre absolventov.

Môžu úspešní finalisti očakávať pracovnú či študijnú spoluprácu s CERGE-EI?

Samozrejme by sme boli radi, keby s nami talentovaní ľudia naďalej spolupracovali alebo sa rozhodli u nás študovať. K tomu by mala slúžiť samotná štruktúra súťaže. Dlhodobo si však prajeme, aby sme mladším univerzitným študentom prinášali pravidelne podobné príležitosti ako je NET. Hoci máme na CERGE-EI predovšetkým doktorandov a mladých vedcov, zaujíma nás, čo si myslia mladší študenti.

K čomu chcete súťažou prispieť?

Všeobecne sa NETom snažíme vzbudzovať u mladých ľudí záujem o ekonomickú vedu. Ďalším cieľom je zvyšovanie povedomia o kvalitnom ekonomickom štúdiu a výskume u nás doma. Niektoré prieskumy zistili, že talentovaní ľudia v Českej republike neočakávajú získanie rovnako kvalitného vzdelania ako v západnej Európe alebo Severnej Amerike. Práve preto by sme chceli posilniť dôveru študentov v kvalitné ekonomické vzdelanie a poskytnúť im perspektívu a motiváciu.


Bottom line: Chceli byste študovat ekonómiu alebo iné obory v americkém štýlu? Myslíte si, že súťaže ako New economic talent sú študentom prospešné?