Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce evidoval celkem 8205 podání zákazníků. Na 40 % z nich se týkalo dodávek elektřiny, přibližně čtvrtina dodávek plynu a zbytek tvořila podání "dva v jednom" řešící dodávky jak elektřiny, tak plynu.

Zhruba polovina všech stížností, které úřad obdržel, se týkalo změn dodavatele. 40 % se pak věnovalo vyúčtování za dodávky energií a nesouhlasu s cenou za jejich dodávky.

Ve zbylých 10 % případů šlo podle úřadu o ostatní typy problémů, například neoprávněné odběry energií, narušení ochranného pásma či věcná břemena.

Úřad sice neeviduje počty důvodných či nedůvodných stížností, nicméně však potvrdil, že část řešených podání je spíše "zjišťovacího" charakteru.

Zákazníky ve stížnostech často zajímá, kdo je vůbec dodavatel, který je oslovil, zda mohou od uzavřené smlouvy odstoupit, kdo a jak provádí odečty či co přesně může být důvodem k ukončení smlouvy.

 Dodavatelé energie


Porovnejte ceny u všech dodavatelů energie a uzavřete smlouvu s tím nejvýhodnějším pro Vás. Nepřeplácejte za elektřinu,optimalizujte vaše výdaje a ušetřete.>> Průvodce dodavateli energie


 

Nejčastější a opakovanou chybou zákazníků pak bývá to, že si například pro svoji potřebu nenechají ani kopii uzavřené smlouvy, nemohou pak poskytnout správné podkladové informace.

Mnohdy pak ani neví, jaký produkt přesně s jakými službami si sjednali, neznají ani všeobecné obchodní podmínky (VOP). V neposlední řadě klasicky zapomínají včas odstoupit v zákonné lhůtě.

Co je však jisté je to, že zhruba v polovině případů musí ERÚ zjišťovat a řešit pochybení obchodníka. A to jak ve způsobu uzavření smlouvy podomním prodejcem, tak ale i ve způsobu ukončení smlouvy nebo dokonce vyúčtování sankcí.

V letošním roce pak zatím dosáhl počet stížností, které ERÚ přijal, přibližně 90% úrovně loňska.


 

Počet podání zákazníků za rok 2012 (zdroj ERÚ)

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

celkem

písemná podání

1000

823

766

694

3283

telefonická podání

1300

1340

936

859

4435

osobní návštěvy

90

130

152

115

487

celkem

2390

2293

1854

1668

8205