Jakub Štilec

advokát, Štilec & Partners

Řízení (ne)zahajovaná z moci úřední

Vlastníkům pozemků dotčených nepovolenou stavbou se může otevřít zcela nová možnost, jak účinně brojit proti nečinnosti správních úředníků.
6. 11. 2020 ▪ 6 min. čtení