Milan Filípek

člen Právní podnikové kanceláře Unie podnikových právníků ČR
RSS

Univerzální služba

Institut univerzální služby je součástí právního řádu již od 1. 7. 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně...
12. 5. 2004

Výkon rozhodnutí podle správního řádu

Podle § 71 odst. 3 správního řádu platí, že "rozhodnutí lze vykonat nejpozději do tří let po uplynutí lhůty stanovené pro splnění uložené...
28. 4. 2004