Milan Filípek

člen Právní podnikové kanceláře Unie podnikových právníků ČR
RSS

Analýzy trhů elektronických komunikací

Dne 15. 2. 2007 přednesl generální advokát M. Poiares Maduro1) své stanovisko k případu Tele2 UTA Telecommunication GmbH proti...
28. 6. 2007 ▪ 24 min čtení

Univerzální služba

Institut univerzální služby je součástí právního řádu již od 1. 7. 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně...
12. 5. 2004 ▪ 24 min čtení

Výkon rozhodnutí podle správního řádu

Podle § 71 odst. 3 správního řádu platí, že "rozhodnutí lze vykonat nejpozději do tří let po uplynutí lhůty stanovené pro splnění uložené...
28. 4. 2004 ▪ 11 min čtení