Jiří Šenk

Šetřete s osoušečem

Nevíte, jak byste ještě mohli ušetřit spotřebu energie a snížit náklady na provoz? Zamyslete se nad osoušeči rukou na toaletách. Že je to...
28. 11. 2008 ▪ 2 min. čtení

Utužte týmového ducha

Pracovní tým, který drží pohromadě, přináší zaměstnavateli své výhody; prohloubení loajality a důvěry jsou ty nejmarkantnější. Jak ale tým...
28. 4. 2008 ▪ 3 min. čtení