Lenka Simerská

gestorka projektu 22 % k rovnosti, ministerstvo práce a sociálních věcí

Dopřejme seberealizaci oběma partnerům

Symbolické číslo 22 % v názvu projektu ministerstva práce a sociálních věcí má zajímavou vlastnost. Dovede totiž zvedat ze židle a působit jako...
7. 11. 2019 ▪ 3 min. čtení