Rada hlavního města Prahy v dubnu schválila přípravu výběrového řízení pro správce zón placeného stání v městských částech Prahy 1, 2, 3 a 7. Placené stání se tak z Prahy 1 rozšíří do Holešovic, na Letnou, Vinohrady, Žižkov a další místa, přičemž občané s trvalým bydlištěm v daných částích budou zvýhodněni rezidentskými parkovacími kartami v hodnotě 700 Kč.

"Zóny placeného stání by měly zlepšit hlavně podmínky parkování pro rezidenty," uvádí městská část Praha 2 na svých internetových stránkách. "Regulační opatření odradí část parkujících od jejich cesty do centra Prahy osobními vozidly a donutí je využívat prostředky MHD," vysvětluje dále.

mapa1.jpg 
Zdroj: www.praha2.cz

Budou rezidenti opravdu ve výhodě?

Ačkoliv bude parkování placené, nebude zakoupení parkovací karty spojené s jakoukoliv zárukou možnosti zaparkovat. Na zavedení zón není navázáno jakékoliv rozšíření parkovacích kapacit. Počet parkovacích míst pro rezidenty bude oproti současnosti dokonce snížen, jelikož některá místa budou v denní době vyhrazena jen pro automobily se zakoupeným parkovacím lístkem v automatu.

Navíc ani pro rezidenty nebude parkování automobilů zapůjčených, nebo automobilů, ke kterým nelze prokázat vlastnický vztah, prakticky možné. Rezidentská karta bude opravňovat k parkování jen v konkrétní městské části, tedy s kartou pro Prahu 2 již rezident nezaparkuje na Praze 1, 3, nebo 7 a opačně.

"V Evropě je to běžné..."

parkovani.jpg"Nevím, proč bych měl platit 700kč, když nebudu mít zaručené parkování v dané lokalitě, kde z průzkumu ještě asi 3000 míst chybí... A proč bych měl určovat návštěvám, aby jezdili jen od 18-06h a víkendech, aby nemuseli platit," komentuje občan Prahy 2.

"Bydlím na Praze 2 již delší dobu, pracuji na Praze 2 již delší dobu a mám ráda Prahu 2, ale jak jsem zjistila Praha 2 o mě evidentně nestojí, nebudu zde moci totiž parkovat, protože nemám na Praze 2 trvalé bydliště, pouze podnájem. Auto je pro mě důležité, nedokážu si představit, že jen proto, abych zůstala ve své oblíbené čtvrti i nadále, budu muset večer parkovat daleko za hranicí zóny, pak dojet domů tramvají a ráno celý kolotoč opakovat. Chápu, že záměr radnice "myslet v první řadě na blahobyt rezidentních občanů" je pochopitelný, ale myslím, že by radnice měla pamatovat i na to, že zde žijí mladí lidé, kteří bydlí v podnájmech, mají auto a chtějí zde bydlet i nadále, ale jelikož bez auta se bohužel v dnešní době žít nedá, bude to pro ně jen těžší, diskriminující...," bouří se podnájemnice z Prahy 2.

"Zóna placeného stání funguje i v řadě evropských civilizovaných měst. Například ve Vídni se po počáteční nedůvěře dosáhlo výrazné podpory obyvatel dotčených oblastí. Řada obyvatel investovala do garáží a tím výrazně přispěla ke zklidnění komunikací," usměrňuje občany Karel Chramosil (ODS), člen zastupitelstva městské části Praha 2.

Vše propukne v září

V zónách se bude platit prostřednictvím parkovacích automatů, nově bude zavedena časově omezená parkovací karta s platností 2 hodiny pro zásobování a služby. Ti, kteří mají v příslušných městských částích jen přechodné bydliště, nebo sem jezdí na návštěvy, mají smůlu. Jejich parkování bude v denní době zpoplatněno částkou 30 - 40 Kč/hod.

Rezidentská karta je zpoplatněna částkou 700 Kč. Nárok na její vydání má každý vlastník vozidla, který má trvalý pobyt v zóně. Je-li to jeho jediné auto, pak za kartu zaplatí 700 Kč. Za druhé by však už platil 7000 Kč. V případě, že druhé auto bude psané na jiného člena rodiny, sazba zůstává na 700 Kč.

Zóna placeného stání je dosud realizována v rámci Prahy 1, kde je 143 automatů a plánuje se 14 dalších. Na Praze 2 se počítá se 118 automaty, Praha 3 bude disponovat 82 automaty a na Praze 7 bude umístěno 69 automatů.

Systém nového parkování by měl začít platit od září 2007.