V případě ukončení pracovního poměru dle § 66 zákoníku práce (dále jen "ZP") se nejedná o výpověď z pracovního poměru, ale jde o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Proto se na tento způsob ukončení pracovního poměru nevztahuje ochranná doba dle § 53 ZP, která je vázána pouze k výpovědi (ochranná doba je označována též jako "zákaz výpovědi").

Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance. V této souvislosti je možné ještě dodat, že o dobu překážek v práci, po kterou zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje.

JUDr. Marilla Kokešová, advokátka, Mašek advokáti s.r.o.