Je skvělé mít práci zároveň jako koníčka a hlavní náplň života, jako zaměstnanec jste v takovém případě aktivní, spolehlivý, ambiciózní a správně motivovaný. Žijete prací a váš zaměstnavatel si nemůže přát lepšího pracovníka, v ideálním případě vás dostatečně oceňuje. Ale co další věci, které se kolem vás dějí, máte na ně dostatek času a pochopení? Neuniká vám něco životně důležitého? Zkuste zodpovědět následující otázky a ujasnit si, jak jste na tom se svým vztahem k práci.

1. Vstáváte časně a s myšlenkami na práci?

2. Po pracovním dni se cítíte obvykle svěží a těšíte se na zítřek?

3. Seznamujete rád/a svou rodinu se svými kolegy?

4. Je pro vás každý pracovní úkol stejně důležitý?

5. Začnete být neklidný/á, když zrovna nemáte co na práci?

6. Dovolená je pro vás spíše společenská nutnost než odpočinek?

7. Pracujete často i při obědě?

8. Je pro vás nepochopitelné, že někdo půl dne nic nedělá?

9. Máte už svého kouče pro zlepšení pracovního výkonu?

10. Pracujete ještě na vedlejší pracovní úvazek?

11. Své kolegy v práci považujete za své nejbližší přátele?

12. Když pracujete, nevnímáte čas a často pracujete přesčas?

13. Máte ambice dosáhnout vyšší funkce?

14. Už jste někdy pracoval/a i o dovolené či o víkendu?

15. Umíte si o víkendu poležet a všechno pustit z hlavy?

16. Vyčítají vám vaši nejbližší, že si někdy nosíte práci i domů?

17. Míváte bezesné noci, kdy řešíte pracovní úkoly?

18. Pracoval/a byste i v případě, že byste nebyl/a řádně zaplacen/a?

19. Vaše práce pro vás představuje velké uspokojení a radost?

20. Kdykoli ochotně zaskočíte za kolegu, který onemocněl?

ANO NE

Nyní zaškrtněte svá ANO a NE. Máte-li patnáct a více kladných odpovědí, patříte do skupiny lidí prací posedlých a každý zaměstnavatel z vás musí být nadšený. Práce šlechtí, ale všechno má své meze, a vy je evidentně překračujete. Máte-li deset až čtrnáct kladných odpovědí, jste zřejmě pilní a zodpovědní pracanti, ale dokážete si udržet tolik potřebný nadhled nad svými pracovními povinnostmi. Máte-li méně než deset ANO, patříte do kategorie lidí, která buď není příliš produktivní, anebo byste se měli poohlédnout po jiném pro vás zajímavějším zaměstnání. n


Připravila Ela Šranková