Marta Anna Petrášová stojí v současnosti v čele českého zastoupení International Coach Federation ICF, mezinárodní profesní organizace sdružující profesionální kouče. Pracuje pět let jako executive kouč. Pracuje s manažery a manažerkami ve středních a top pozicích, zabývá se rozvojem talentů ve firmách. Věnuje se i vzdělávání a podpoře koučů jako mentor kouč. Je jedním z prvních českých koučů, kteří získali ICF mezinárodní certifikaci Professional Certified Coach, PCC.
Má desetiletou zkušenost z práce v manažerských pozicích v oblasti marketingu, prodeje a má pětiletou zkušenost se zaváděním a rozvojem projektového řízení a s vedením mezinárodních týmů na pozici ředitelky projektového řízení ve vývoji ve společnosti Zentiva. Vystudovala vysokou školu chemicko-technologickou a získala i vědeckou kandidaturu v tomto oboru v Československé akademii věd.

Online rozhovor

On-line rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Marie Tomášková
Dobrý den, musí být kouč psychologem? A je vždycky psycholog i koučem? Děkuji
Dobrý den, ne profesionální kouč nemusí být psychologem. Je dobré, aby měl specifický trénink pro kouče, pracoval na svém koučovacím stylu, rozvíjel sebe jako osobnost a člověka, byl důvěryhodný. Psycholog je jiná profese než kouč a proto psycholog většinou nebývá koučem, pokud se nerozhodne, že bude pracovat také jako kouč.
Marta Anna Petrášová
J.B.
Z praxe vím, že třeba v takovém tlumočení se muži a ženy svým přístupem a způsobem práce liší. Je to tak i v koučinku? Přeji pěkný den.
Pokud se ptáte, zda se liší obecně přístup kouče ženy a muže, tak na to nemám žádná data, abych mohla objektivně odpovědět. Avšak co je jisté, tak to, že každý z koučů má svůj vlastní styl práce s klientem, podle toho jaké má své znalosti, přístupy. Proto je velmi důležité to, co je téměř již standardem, že každý klient by měl mít možnost si vybrat z několika koučů a stejně tak i kouč velmi seriozně zvažuje, zda bude pro klienta ta nejlepší volba.
Marta Anna Petrášová
Petra S.
Co to vlastně ten koučink je a kdy je vhodné ho použít? Je to něco jako poradna?
Na tuto otázku je odpověď docela složitá, protože o koučinku se dá hovořit hodiny. Dokud ho člověk sám nevyzkouší, stejně pořád neví, co to vlastně je. ale zkusím nějak stručně zmínit zásadní znaky toho, jak koučink vnímá a definuje International Coach Federation (ICF). Koučink je parnerství s klientem, kde kouč podněcuje klienta k přemýšlení a ke kreativitě, inspiruje ho tak, aby maximálně využíval svůj osobní i profesní potenciál. Je to proces, kde kouč nedává rady, ale umožńuje klientovi podívat se na věci jinak, nově, hledat svá vlastní řešení. Koučink je o hledání vlastních řešení zaměřených do budoucna.
Marta Anna Petrášová
Karel
Zdá se mi, že koučink nabízí kdejaká poradenská firma. Jak poznat, kde jsou opravdu profesionálové? Jak se vlastně pozná profesionál v koučinku?
Děkuji za tuto otázku. Koučink je opravdu profese na velkém vzestupu a to v celém světě.A tak to nese rizika s tím spojená. Jak poznat profesionála kouče a ještě, že je to ten správný kouč pro mne? Zásadně je dobré potkat se s více kouči, vnímat jejich osobnosti, zkušenosti jako koučů a chtít doložit jejich délku praxe jako koučů a případně se ptát po absolvování specifických škol pro kouče, po certifikátech, chtít reference, můžete si vyžádat i ukázkovou hodinu. My jako české zastoupení mezinárodní federace koučů (ICF) sdružujeme kouče, zavazujeme je k tomu, že budou dodržovat etický kodex ICF a v tomto kodexu je i to, že propfesionální kouč se stále vzdělává. ICF nastavuje standary pro tuto profesi a jako jeden z nástrojů je i vytvoření mezinárodně uznávaného certifikačního procesu, kde kouč, pokud chce dosáhnout tituly dokládá počty hodin tréninků- minimálně 120 a délku praxe. Pro Prosfessional Certified kouče je to minimálně 750 hodin odkoučovaných. Takže v tuto chvíli zde najdete první ICF certifikované kouče (tituly ACC, PCC, MCC.
Marta Anna Petrášová
Z. Nováčková
Dobrý den, je koučink dobrý jen pro vrcholové manažery nebo i pro obyčejného člověka?
Děkuji za tuto tázku. Koučink je vhodný pro každého člověka, který chce něco ve svém životě řešit, měnit. Kromě business nebo korporátních koučů, kteří pracují hlavně s manažery, jsou koučové, kteří se zaměřují na podporu lidí v jejich osobních životech, tzv. life koučové.A s těmi můžete řešit např. snížení váhy, učení jakyků, rodinné vztahy, partnerské vztahy, spokojenost v životě. jsou země a to hlavně ve Skandinávii, kde životní koučink je mnohem využívanější než ten manažerský.
Marta Anna Petrášová
Josef J.
Co je to mentor kouč? To učíte kouče koučovat? Jak se liší ten personální kouč od kouče ve sportu? Pěkný den.
Mentor kouč vlastně pracuje s kouči a doprovází je při jejich cestě být co nejlepší kouč. Je to jeden z principů, které jsou využívány při vzdělávání koučů v ICF, aby koučové na sobě pracovali, hledali způsoby, jak se zlepšit. Každý ICf certifikovaný kouč potřebuje doporučení od již certifikovaného kouče, že pracoval pod jeho vedením a mentor kouč dokládá, že splňuje definované požadované kompetence. Pokud kouč ve sportu bude opravdu koučovat, jak vnímám tento pricip, pak by tam nebylo rozdílu. Vlastně odtud koučink pochází, kdy zakladatelé koučinku začínali při koučování tenistů a golfistů. Tak jak známe většinou sportovní kouče z televize nebo ze stadionu, tzn. křik, příkazy, rozčilení, tak to koučink není.
Marta Anna Petrášová
Jiřina Holá
Dobrý den, podle toho, co jsem si o koučinku zatím přečetla, soudím, že to není nic jiného, než co dělají empatičtí a vnímaví kolegové a vedoucí dnes a denně, aniž tomu říkají koučování. Není této módní záležitosti věnována až přehnaná pozornost jen proto, že přišla zvenčí a že je slušným zdrojem obživy pro mnohé rádoby "kouče"?
Empatie, vnímavost je určitě velmi důležitá dovednost, kterou kouč musí mít a stále rozvíjet. Ale je to ještě něco navíc - znalost procesu, struktury, funkce mozku, principů vzdělávání dospělých, psychologie, manažerského prostředí, teorie chaosu a dalších oborů. Je definováno 11 základních kompetencí, které kouč má znát, dodržovat, rozvíjet. Zásadní je důvěra a partnerství, které vzniká ve vztahu kouč a klient, naprostá důvěrnost, která je zásadní pro posun, uvědomění, rozvoj klienta. A to ve vztahu manažer podřízený není prostě z principu možné. Některé dovednosti se osvědčují samozřejmě i v manažerské praxi, mnoho manažerů prochází výcvikem pro kouče a pak využívají při vedení svých týmů. Pokud máte kolem sebe vnímavé, empatické kolegy, kteří se vám dnes a denně věnují, tak Vám moc gratuluji a je jisté, že v mnoha společnostech právě toto chybí a není. A to je ten smysl, který my koučové spatřujeme ve své profesi - napomáhat měnit kulturu společností tak, jak potřebují, aby dosahovali svých velkých ambiciozních cílů. A to bez motivovaných, zodpovědnýh lidí s důvěrou ve svůj tým a svou společnost jde jen velmi těžce a neefektivně. Ano, koučink je drahá služba a pokud je vykonávána opravdu profesionálně, je také efektivní a nakonec vlastně méně drahá než mnohé jiné metody. Ano, koučink je na vzestupu a proto je důležité velmi vybírat a vědět podle čeho si vybrat svého kouče a jaké kouče chci mít ve své společnosti.
Marta Anna Petrášová
JRC
Dobrý den, trochu jste mi vzali iluze, že manageři jsou samostatní a umí pracovat sami jako tým. Tedy kromě ředitele a mluvčího je tu ještě kouč. Pokud je koučování tak účinné, myslíte, že by se dalo aplikovat na VZP? Hezký den, JRC
Manažeři jsou určitě samostatní, ale každý z nás má jistě mnohé co zlepšovat. A tak zvláště ti, kteří ovlivňují, vedou jiné mají velkou zodpovědnost, jak s lidmi pracovat a pokud cítí, že potřebují se zlepšit, pak je dobře hledat cesty efektivní a koučink profesionálně vykonávaný, takovou metodou je. Koučování se dá aplikovat všude tam, kde je zájem, ochota měnit, učit se, motivace. Protože to není jednoduchý proces, kde si jen podiskutujeme a končíme. Většinou je potřeba něco měnit a to je vždy složité. Taky hezký den
Marta Anna Petrášová
Věra Tichá
Dobrý den, paní Petrášová, jaké musí mít člověk předpoklady a vzdělání, aby se mohla stát certifikovaným koučem? Co jste Vy sama musela zvládnout, abyste získala certifikaci PCC? Přeji pěkný den
Dobrý den, hlavně potřebuje mít velkou chuť,rozhodnout se, že to chce dělat. A pak už to jsou jen postupné kroky. Najít si vyhovující trénink, začít koučovat, číst knihy, studovat si věci související, procházet sama koučováním, rozhodnout se koho koučovat, začít hledat klienty, dělat marketing, mluvit s lidmi, učit se, koučovat, koučovat a pořád se tím bavit....
Marta Anna Petrášová
Bohumil S.
Vykonáváte práci kouče souběžně se svou vědeckou činností nebo jste vědu pověsila na hřebík? Lze vůbec být koučem a součaně mít i jiné "občanské" povolání?
Já jsem vědu pověsila na hřebík už docela dávno, pracovala jsem jako manažer a pak jsem se rozhodla dělat kouče profesionálně. Mnoho koučů kombinuje tuto profesi s jinou a dokonce si myslím, že je to může být výhodou. Protože kouč závislý pouze na financích vydělaných koučinkem zvláště v začátcích je často vystaven do dilemat, které je vhodné vyřešit tím, že má i jiný zdroj obživy.
Marta Anna Petrášová
Ludvík
Dobrý den, co takový kouč vlastně dělá? Jak vypadá jeho pracovní den? Pořád mi ten termín nějak splývá se sportovní terminologií...
To je dobrá otázka, co to vlastně celý den děláme? připravujeme se na práci s klientem, koučujeme, jezdíme za klienty, studujeme, nacházíme si nové klienty, studujeme, připravujeme si nějaké nástroje na podporu získávání klientů, koučujeme, vyhodnocujeme koučink, administrativa, networking s ostatními kouči, odpočinek, abychom nabrali dost sil na práci s klienty a byli pro ně dobře připraveni, koučujeme, studujeme,.... Kouč podle mých zkušeností zvládne koučovat max. 4 hodiny denně, k tomu příprava, vyhodnocení, administrativa.
Marta Anna Petrášová
Kateřina Zajdová
Čím se kouč liší od psychologa? Co všechno musí kouč o klientovi vědět a jak se chovat, aby bylo jeho působení účinné?
Kouč řeší s klientem jeho budoucí cíle, co chce klient měnit - on sám, co má pod kontrolou.Koučink je zaměřený na to co se má stát v budoucnu a v pozitivnu - tedy co se má stát. Pracujeme s lidmi, kteří nemají žádně závažné psychické onemocnění, tady to je zásadní pro etiku kouče. Pro nemocné, jsou tu psychologové, psychiatři, psychoterapetutové, kteří mají znalosti pro práci s dysfunkcemi, problémy a nemocemi. Kouč vnímá klienta jako člověka, který v daném okamžiku má všechny zdroje a předpoklady k tomu, aby svoji situaci dokázal řešit a pomáhá mu překonávat bariéry, získávat nové pohledy, podívat se na věc i z úhlu druhých, podporuje svého klienta. Pro to aby toto všechno mohl umět jsou hlavní dovednosti opravdu aktivně naslouchat, vnímat, důvěřovat klientovi a jeho řešením a všechny další dovednosti, které umožní podporu, rozvoj klienta -
Marta Anna Petrášová
Z.B.
Dobrý den, kdy a v jakých situacích se lidé obracejí na kouče? Děkuji.
lidé se mohou obracet na kouče snad se vším, pokud jsou psychicky zdraví, chtějí věci řešit, měnit, oni sami,a jsou připraveni na sobě pracovat a jsou ochotni také za to zaplatit. jaké to mohou být situace? chci zhubnout chci začít cvičit chci zlepšit svoje vztahy doma nebo na pracovišti chci lépe vést tým nemám čas na rodinu nejsem spokojen v práci co chci dělat za profesi .....
Marta Anna Petrášová
J.Z.
Může být koučink užitečný i pro teenagera, který se nemůže zorientovat v tom, co vlastně chce a nechce dělat? Děkuji za odpověď.
ano, pro naše náctileté je to také vhodný způsob,jak najít co vlastně chci. Jsou koučové, kteří se specializují na tuto oblast. Pracovala jsem se studenty a musím říct, že to byly jedny z nej koučinků,
Marta Anna Petrášová
Jaroslav Volný
Promiňte mi mou skepsi, ale není koučink jen taková berlička pro lidi, kteří si neumějí poradit sami se sebou? I ten rozmach koučinku mě poněkud mate... jako kdyby lidé ztratili schopnost pracovat samostatně a řídit si své věci svépomocí....
Po většinu života si opravdu vystačíme sami nebo se svými blízkými. Ale jsou situace v životě, kdy je pro nás rozhodnutí nebo vůbec porozumění proč se některé věci dějí složité a potřebujeme, aby nás někdo doprovázel a pomohl věci rozebrat v bezpečném podporujícím prostředí. Dobrý kouč navíc nevytváří závislost, ale metody přemýšlení, některé nástroje svému klientovi předává a tak ho vyzbrojuje na další podobné situace, kde si už klient může poradit sám Víte, žijeme v době velkých rychlých změn a na to náš mozek není vůbec připraven, jsme vychováváni doma, ve škole, řízeni v práci vlastně tak, že v nás nejsou podporovány naše přednosti, opravdové sebevědomí, samostatnost a zodpovědnost a v tom všem může kouč pomoci. Vizí ICF i mnoha koučů je to, aby se koučink stal nedílnou součástí společnosti, aby to byl princip normálního jednání a fungování ve společnosti. No a pak my koučové nebudeme potřeba!
Marta Anna Petrášová
Barbora S.
Myslím, že koučink je velmi užitečná věc, člověk se často nedokáže podívat na problém z nadhledu, z jiného úhlu, než jaký je ten jeho vlastní, a tento pohled mu kouč umožní - právě tím, že je nestranný a nezávislý. Uvažuji správně?
Ano, pro mnohé z nás poznání toho, že to jak vnímám věci já, co jsem si odnesla z porady, jaký na mě udělal kolega dojem, může být naprosto odlišné od vnímání druhých, je velké poznání a úleva. Pak už jsou cesty, jak mohu pochopit, proč moji podřízení zase neudělali, co jsem jim přece říkala,a mohu to začít měnit. Všichni děláme věci, jak nejlépe v dané chvíli můžeme a všichni pro to co děláme, máme SVŮJ dobrý důvod.
Marta Anna Petrášová
Jiří Pospíšil
Jak se pozná, že kouč pracoval dobře, že spolupráce s ním byla přínosná? A co dělat, když sezení s koučem nepřineslo nic? Stávají se takové případy? Pěkný den.
Kouč a klient to pozná vždy každé sezení. Na začátku ICF profesionálně vedeného koučinku se nastavují cíle, kterých má být dosaženo, měly by být měřitelné a rozpoznatelné a tak při vyhodnocování, zjistíte, zda jste dosáhli čeho jste měli a zjistí to případně i zadavatel, pokud koučink platí firma. Zajímavé je, že daleko důležitější jsou změny, které v cílech nejsou zaznamenány, ale které ovlivňují jednání, myšlení a chování klienta v dlouhodobém horizontu. Koučink je metoda, která může napomoci k hlubokým změnám a důležitá je i cesta změny vedle výsledků stanoveného cíle. Pokud s koučem nejste spokojen, můžete vždy koučink ukončit. Tam kde klient nevěří koučovi žádné výsledky nenastanou. A etický profesionální kouč Vám vždy ukončení navrhne sám, pokud se Vám nedaří společně pracovat a dosahovat cílů. Klient však musí být připraven, že koučink je i o práci mezi sezeními a zodpovědnost za plnění úkolů a cílů nese i on. Vztah kouč - klient je velmi osobní a důvěrný a proto je důležité, aby zde byla tzv. "lidská chemie"
Marta Anna Petrášová
Alena D.
Co kdyby se metody koučinku dostaly do osnov základních či středních škol? Pak by se jim učili všichni (asi s obdobnými výsledky, jako v jiných předmětech - někdo líp, někdo hůř) a měli by potřebné základy pro život. Potřebují také koučové kouče?
Tak to je to, co si myslím, že je důležité. Dostat metody koučinku, tzn. znalosti toho jak podporovat učení, sebedůvěru, motivaci, zodpovědnost, zvídavost, rozvoj osobnosti jako takové tam, kde by měla být - u pedagogických pracovníků, pak by se dostala k dětem, rodičům a stali bychom se trošku vyspělejšími osobnostmi. Není to ani tak o učení se koučovat jako o změně způsobu výchovy a změně způsobu učení. zatím jsme na začátku cesty, každá změna je složitá, vyvolává protitlak, strach, obavy, nejistotu a tak i tady je potřeba čas a energii na hledání cest, jak změny udělat. Věděla byste jak na to? Když se zdá, že naši politici mají starosti jiné a dlouhodobá vize této země není jasná? Ano, každý kouč by měl mít svého kouče. Aby měl své problémy, starosti, nejasnosti vyřešené a byl tak připraven podporovat plně řešení svého klineta. A navíc je to výborná zkušenost, zažívat na vlastní kůži, co s vámi koučink dělá.
Marta Anna Petrášová