Ze zkušeností vím, jak je velmi těžké prokázat, že byl na vás ze strany zaměstnavatele učiněn nátlak. Ideální by byl v takovém případě svědek, který by vám dosvědčil, že jste smlouvu podepsal v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek ze strany zaměstnavatele. Podle ustanovení § 37 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění, musí být právní úkon učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný. Obávám se, že skutečnost o tom, že váš úkon nebyl učiněn svobodně, prokážete bez svědectví velmi těžko. Můžete si se zaměstnavatelem o celé záležitosti opětovně promluvit, jako druhá strana dodatku pracovní smlouvy by musel s revizí smlouvy souhlasit. Pokud bude trvat na platnosti vašeho podpisu, bude smlouva nadále platná a účinná a vám nezbude, než se obrátit na soud, který by mohl rozhodnutím dohodu prohlásit za neplatnou. Šance na úspěch bez svědectví či jiných důkazů však nevidím příliš vysoké. Doporučuji vám proto před každým důležitým rozhodnutím vyplývajícím z pracovních smluv vyhledat právní pomoc.