To, co česká média předvádějí v souvislosti s kauzou biskupa Richarda Williamsona a Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX), je jen dalším důkazem toho, že  jsou v náboženských otázkách dezorientováni přinejmenším tak, jak je v oblasti mravního života dezorientován jejich k denuncianství ochotný spolupracovník Martin C. Putna. Právě ten, spolu s Tomášem Halíkem a Ivanem Štampachem, jsou v orwellovsky laděném mediálním světě prezentováni jako odborníci na problematiku, o které čeští novináři až do 24. 1. neměli sebemenší povědomí. A, dlužno dodat, díky výše zmíněným odborníkům v principiální neznalosti reportovaného tématu zůstávají.

Nechci na svém blogu vést spor o oprávněnosti věroučných a teologických stanovisek (jiná než tato, např. politická či historická, FSSPX nezastává) Kněžského bratrstva sv. Pia X. a jejich kritiky koncilové nauky o Církvi, z níž vyplynuly „reformy“, devastující již čtvrté desetiletí Pánovu vinici. Zájemce o tuto problematiku odkazuji na jiné internetové stránky (např. www.stjoseph.cz), jejichž neúplný seznam je uveden v závěru tohoto příspěvku.

Dnes si chci všimnout jiného aspektu vzniklého sporu, a tím je úroveň jeho mediálního zpracování a umně skrývaná pokrytecká sofistika výše uvedené „nesvaté trojice“. Z časových důvodů nebylo možné, abych si v průběhu oné již dva týdny vedené kampaně proti FSSPX přečetl či vyslechl vše, co v českém mediálním světě zaznělo. V té plejádě článků a TV/rozhlasových příspěvků a pořadů, které jsem si přečetl či vyslechl, zní jediný hlas – odsuzující, lamentující, žalující. Terčem kritiky není jen FSSPX a biskup Williamson, ale především papež. Jednotlivé příspěvky se sobě podobají jako vejce vejci, skoro by se chtělo říci, že naši investigativní novináři od sebe opisují. Čím se také všechny novinové, časopisecké, televizní a rozhlasové příspěvky shodují, je až příliš nápadná absence komentátorů a hostů, kteří se v dané problematice orientují, a s FSSPX sympatizují. Řadová liberální média příležitostně, i když v omezené míře, poskytují prostor k vyjádření různých názorů, v tomto případě však z jejich pomyslných úst zní ideologicky prefabrikovaný jednohlas. Do TV a rozhlasových studií jsou zváni pouze hosté, kteří tuto falešnou hru nepokazí. Tito kazatelé dialogu, otravující naše intelektuální a mediální ovzduší slogany typu „ochota naslouchat druhým“, „nejsme majitelé pravdy“, „naslouchat znamením času“, a „mít palec na tepu doby“, lamentují nad rozhodnutím papeže navázat jimi vzývaný „dialog“ i s někým, kdo nezastává stranickou linii pokrokových sil. K čertu, s tím se nelze smířit! Nedopustíme, aby byl veden dialog s někým, kdo má jiný názor! Pokrytectví profesionálních ekumenistů, ochotných se ve jménu „jednoty“ a všekřesťanského smíření vzdát katolické věrouky, je snad jasné každému, kdo není předpojatý.  Můžeme jim, v duchu doby, říkat třeba popírači zdravého rozumu…

6. února, po zhlédnutí televizních vystoupení T. Halíka, M. Putny a I. Štampacha, jsem napsal redaktorům ČT, kteří se na přípravě a moderování těchto pořadů podíleli, otevřený dopis tohoto znění:

 

 Martin C. Putna

OTEVŘENÝ DOPIS REDAKTORŮM ČESKÉ TELEVIZE

Vážení redaktoři Dobrého rána a pořadu Před polednem,

byl jsem pohoršen tím, jak Vaše redakce pojaly dnešní (6. 2. 2009) referování o rozhodnutí papeže Benedikta XVI. zrušit tzv. exkomunikace latae sentantiae čtyř biskupů, působících v Kněžském bratrstvu sv. Pia X. (tak zní oficiální název kněžské společnosti, kterou jste vy i vaši hosté nepřestávali označovat pejorativním slovem "lefebvristi"). Do studia jste pozvali tři hosty, kteří jsou všeobecně považováni za zastánce liberalizačních změn po Druhém vatikánském koncilu a kritiky některých postojů současného papeže. Jak jistě víte, jeden z nich se aktivně zasazuje za změnu oficiálního stanoviska Církve k homosexualitě, jiný váš host byl vyloučen z dominikánského řádu a následně z katolické církve za postoje, které nemají oporu v katolické věrouce, jakož i za aktivní členství v organizaci svobodných zednářů. Rozuměl bych tomu, kdyby si veřejnoprávní médium, usilující o nestrannost a objektivitu, pozvalo jednu z těchto osob, nerozumím však tomu, proč jste si do studia nepozvali také někoho, kdo apoštolát FSSPX zná i odjinud, než jen z lože Most či novinových článků a internetu. Proč jste nekontaktovali někoho, kdo FSSPX v České republice zastupuje či s ním spolupracuje? Proč jste ve svém časově poměrně rozsáhlém pořadu ani jednou nezmínili skutečnost, že generální představený FSSPX biskup Fellay názory biskupa Williamsona na rozsah šoa jednoznačně odmítl a že i samotný biskup Williamson se za vzniklý incident veřejně omluvil? Sledujete těmito zjevnými nedostatky ve vaší práci nějaký záměr? M. Putna karikoval FSSPX prezentací tvrzení, že na současný svět pohlížejí optikou organizovaného spiknutí proti katolické církvi, na kterém se aktivně podílejí média. To je samozřejmě hloupost - většina novinářů o dění v katolické církvi referuje jednostranně z důvodu nedostatečného vzdělání či vlastního nesouhlasu s katolickou věroukou a mravoukou a tak ke své nekvalitní a předsudečné publicistice nepotřebují jednání Velkého Orientu na Kavčích horách.

Žádám Vás tímto, v případě že se tomuto tématu budete i nadále věnovat, o větší vůli k názorové pluralitě, ke které se veřejnoprávní Česká televize alespoň teoreticky hlásí.

 

S přáním všeho dobrého,

Michal Semín

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Zatím mi žádný z redaktorů neodpověděl.

Zatímco tištěná a veřejnoprávní média hrají podle předem připravených not, samizdat dneška, zvaný internet, umožňuje skutečným zájemcům o pochopení příčin vzniklého sporu věcného i psychologického odstupu od davu, skandujícího „Ukřižuj, ukřižuj ho!“

V prvé řadě bych chtěl upozornit na brilantní analýzu ducha „protilefebvristické“ kampaně, kterou si lze přečíst zde: http://sispravy.blogspot.com/2009/02/svet-v-ktorom-zijeme-zakopy-v-ktorych.html

A nyní následuje slíbený dílčí výčet odkazů, kde se lze o FSSPX a „tradicionalistech“ obecně dočíst objektivnější informace, než jsou posluchačům České televize, Českého rozhlasu a čtenářům českých tištěných médií předkládány.

www.fsspx.cz

www.dici.org

www.sspx.org

http://www.fsspx.info/news/

http://www.kreuz.net/

http://credidimuscaritati.blogspot.com/

http://rorate-caeli.blogspot.com/

 

A úplně na závěr, pro „odlehčení“, malá, zdánlivě nesouvisející reminiscence…