V souladu se zákoníkem práce určuje dobu čerpání dovolené zaměstnavatel, podle rozvrhu čerpání dovolené, a to tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou čerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo. Působí–li u zaměstnavatele odborová organizace, je rozvrh čerpání dovolené vydán s předchozím souhlasem této odborové organizace.

Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a také k oprávněným zájmům zaměstnance. Je-li poskytována zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna činit nejméně 2 týdny v celku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou na jiné délce čerpání dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodnou na kratší době.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel má právo určit dobu čerpání dovolené /tzv. celozávodní/ a zejména u velkých firem se jedná o praxi běžnou (a o nejenom v ČR). Zaměstnavatel by měl přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Obvykle jsou celozávodní dovolené určovány na období hlavních letních prázdnin a v dostatečném časovém předstihu před určenou dobou čerpání (zpravidla více než je zákonná doba 14 dnů), takže v plánování dovolené s rodinou by neměl vzniknout problém.