Otázku zvyšování kvalifikace zaměstnanců řeší ust. § 231 a následujících zákoníku práce. Zákon stanoví minimální rozsah pracovního volna, které při zvyšování kvalifikace zaměstnanci přísluší. Vyšší nebo další práva mohou být stanovena dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatele. Na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky a státní doktorské zkoušky je ze zákona zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného měsíčního výdělku v rozsahu 40 pracovních dnů.