Tazatelka hovoří o podepsání výpovědi, čímž zřejmě nesprávně směšuje dohodu o ukončení pracovního poměru a výpověď ze strany zaměstnavatele. Pokud se tazatelka se zaměstnavatelem dohodla na ukončení pracovního poměru k určitému datu, dočasná pracovní neschopnost ukončení pracovního poměru nebrání. Vzhledem k tomu, že zákoník práce ale pro takovou dohodu vyžaduje, pod sankcí neplatnosti, písemnou formu, je nyní na tazatelce, zda „dodrží slovo“ a ústně smluvenou dohodu podepíše, či zda tak neučiní a její pracovní poměr tak ještě potrvá.

Jinak platí, že zaměstnavatel může zaměstnanci zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, avšak nemůže tak učinit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Zároveň platí, že o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje.