Pro přesnou odpověď na tuto otázku by bylo potřebné znát konkrétní pracovní smlouvu. Záleží na tom, jak v této smlouvě bude sjednán druh a místo výkonu práce. Pokud by bylo místo výkonu práce ve smlouvě sjednáno přesnou adresou provozovny či určením města, ve kterém má být práce pro zaměstnavatele vykonávána, byl by požadavek na vykonávání práce v jiném městě chápán jako změna pracovní smlouvy. Může se ale stát, že jako místo výkonu práce je sjednáno např. území kraje či oblasti, a pokud by nová provozovna do takové oblasti spadala, o změnu pracovní smlouvy by nešlo a zaměstnavatel by byl oprávněn po zaměstnanci výkon práce v takovém místě požadovat.

Pokud půjde o změnu pracovní smlouvy, musí s ní zaměstnanec souhlasit. Je pak také na dohodě se zaměstnavatelem, zda bude zaměstnanci přispívat na dopravu do zaměstnání.

Související