Společnost Manpower Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2009.

Jak vyplývá z průzkumu, zaměstnavatelé v České republice jsou mírně optimističtější než v předchozím čtvrtletí. I když část zaměstnavatelů předpokládá snížení náborových aktivit a Index trhu práce má, stejně jako v 1. čtvrtletí roku 2009, negativní hodnotu -2 %, zaměstnavatelé čtyř z deseti odvětví hlásí zvyšování počtu zaměstnanců ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2009. Z výzkumu vyplývá, že nejsilnější náborové aktivity pro druhé čtvrtletí 2009 má stavební průmysl.

„Podle našich výsledků by se mohlo zdát, že hlavní vlna propouštění je za námi, protože počet zaměstnavatelů, kteří hlásí snižování počtu pracovních míst, je nižší oproti prvnímu čtvrtletí, nicméně zpracovatelský průmysl, který zaměstnává nejvíce lidí, se propadl do záporných -8%,“ zhodnotila situaci Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika:

Co se týče Regionálního srovnání v rámci České republiky, všechny tři regiony (Čechy, Morava, Praha) hlásí mírné zlepšení náborových aktivit pro Q2 2009. Vyhlídky v Praze na další čtvrtletí posílily o 4 procentní body a na Moravě o 3 procentní body, zatímco v regionu Čechy zůstal Index relativně stabilní a mírně posílil o 1 procentní bod.

V nadcházejícím čtvrtletí zaměstnavatelé v pražském regionu očekávají ze všech tří regionů nejsilnější náborové aktivity a hlásí Čistý index trhu práce +2 %. V Čechách zaměstnavatelé naopak předvídají nejslabší náborové aktivity a ukazují Čistý index trhu práce -2 %. Zaměstnavatelé na Moravě ohlašují Čistý index trhu práce -1 %.

Porovnání dle odvětví v České republice ukazuje, že zaměstnavatelé čtyř z deseti odvětví hlásí zvyšování počtu zaměstnanců ve srovnání s prvním čtvrtletím 2009. Naopak zaměstnavatelé ve čtyřech odvětví ohlašují pro 2. čtvrtletí roku 2009 negativní výhledy v náborových aktivitách. Nejoptimističtější jsou plány v odvětví stavebního průmyslu (+3 %), které se oproti prvnímu čtvrtletí zlepšily o 4 procentní body. Zaměstnavatelé v odvětví těžby nerostných surovin hlásí nejnižší náborové plány ze všech odvětví (-14 %) – o 14 procentních bodů nižší než ve 2. čtvrtletí roku 2009.

Globální pohled
Zaměstnavatelé ve 13 z 33 zemí stále očekávají v druhém čtvrtletí 2009 mírně pozitivní náborové aktivity. Přestože se očekávání každé tři měsíce mírně zvyšují, meziroční srovnání ukazuje pokles. Zaměstnavatelé ve třech zemích hlásí nejnižší náborové aktivity pro nadcházející období od doby, co se zapojily do průzkumu Manpower Index trhu práce.

O průzkumu „Manpower Index trhu práce“
Průzkum Manpower Index trhu práce („Manpower Employment Outlook Survey”) se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Jde o nejrozsáhlejší výhledový průzkum bezkonkurenční ve svém rozsahu, zaměření a mnohaleté tradici. Provádí se již více než 45 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. Manpower Index trhu práce je založen na dotazování více než 72,000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 33 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Česká republika je jednou z 33 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu Manpower Index trhu práce pro 2. kvartál roku 2009 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 751 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v druhém čtvrtletí 2009 v porovnání s aktuálním čtvrtletím? “

Průzkum je veden na základě osvědčené jednotné metodiky a v souladu s nejvyššími standardy průzkumu trhu. Umožňuje předvídat, jaká bude situace na trhu práce v konkrétním sektoru a regionu.
Více informací o průzkumu najdete na stránkách www.manpower.com v sekci Research Center.

Více na www.manpower.cz