Záleží jen a jen na vás, jak se rozhodnete, je to váš život. Podle ustanovení § 316 odst. 4, písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem. V demonstrativním výčtu tohoto ustanovení je výslovně uvedeno, že zaměstnavatel nesmí vyžadovat informace zejména o těhotenství zaměstnankyně. Výslovně je pak zde uvedeno, že tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.

Toto ustanovení neplatí v případě, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Jinými slovy zaměstnavatel má na informaci o vašem těhotenství právo například v případě, že by druh vykonávané práce mohl ohrozit vaše zdraví nebo zdraví vašeho dítěte (např. podle § 41 odst. 1, písm. c) zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, koná-li těhotná zaměstnankyně práci, pro kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství).

Podle § 53 odst. 1, písm. d) zákoníku práce pak zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době, kdy je zaměstnankyně těhotná.