- Začněte nahoře. Ujistěte se, že váš management usiluje o pracoviště bez stresu. Poskytujte mu příklady toho, co může stres zaměstnancům způsobit. Zdůrazněte také osobní a finanční důsledky stresu, který není brán vážně.

- Identifikujte rizika stresu. Zapojte zaměstnance i ostatní manažery do určování rizik vzniku stresu. Pak je zapojte také do implementace plánů pro řešení těchto rizik.

- Propagujte bezpečnost a podporu. Podporující manažeři mají větší šanci uchránit zaměstnance stresu. Podporujte zaměstnance v podnikání relaxačních aktivit, řízení času a asertivitě. Ujistěte se, že vědí, s kým o svých problémech mluvit.

- Vyhledávejte zpětnou vazbu. Můžete ji získat prostřednictvím focus groups nebo průzkumů mezi zaměstnanci. Umožněte jim vyjádřit osobní názory.

- Sdílejte myšlenky a dotáhněte je do konce. Je důležité, aby manažeři neignorovali informace získané od zaměstnanců. Diskutujte o nich a použijte je jako základ budoucího jednání, aby zaměstnanci získali větší pocit kontroly a vlivu na pracovišti.

- Provádějte pravidelná hodnocení. Pravidelně sledujte vývoj plánů pro prevenci stresu, změn na pracovištích a pracovních podmínek.

- Změňte stávající věci. Zaveďte více různých úkolů místo nudné, opakující se práce. Využívejte rotace, přepracujte popisy práce.

- Nezapomínejte na stres. Vytvářejte pracovní náplň podle svých znalostí toho, co vytváří a podporuje stres. Pracovní role by neměly být příliš náročné ani příliš pohodlné. Zaměstnanci by měli dostat jasné instrukce, co se od nich očekává.

- Poskytujte zpětnou vazbu. Říkejte zaměstnancům, že pracují dobře. Budou pak mít menší tendenci podléhat stresu, když uvidí uznání.

- Zlepšete kontrolu. Poskytněte zaměstnancům kontrolu nad tím, jak vykonávají své role. Nabídněte pružnou pracovní dobu, sdílení úvazků nebo poradenství týkající se pracovních postupů.

Zdroj: HRM Guide, Ivitera