Světlou výjimku tvoří dva programy, které nedávno představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se“ jsou projekty, které jdou k jádru věci. Podmínky jsou stanoveny jasně. Pokud zaměstnavatelé nechají své zaměstnance proškolit, mohou získat nejen náhradu školení, ale také mzdu, kterou zaměstnanci za dobu školení vyplatí.

Tento program vítám nejenom proto, že jsem sám zástupce vzdělávací instituce, ale hlavně proto, že jasně a nahlas říká, jak moc je vzdělávání zaměstnanců důležité. Všichni zaměstnavatelé nyní dostávají jasnou informaci: Místo propouštění své zaměstnance vzdělávejte, a zvyšujte tak jejich erudici. Stát vám to zaplatí. Po překonání krize budete mít neskonale větší konkurenční výhodu oproti jiným subjektům, které této šance nevyužijí.

Osobně jsem zvědavý, kolik podniků se do programu přihlásí. Poznáme tak opravdu osvícené podnikatele, kterým záleží na zaměstnancích a nejsou pro ně jen bezejmennou pracovní silou. Naskýtá se nám tu totiž jedinečná šance, kdy podniky mohou skokově vyškolit své zaměstnance, aniž by se na tom musely samy aktivně podílet. Financování zajistí MPSV a vlastní kurzy nespočet vzdělávacích středisek po celé zemi.

Neváhal bych ani chvilku a snažil bych se nabízené pomoci státu využít. Výsledky zaznamenáme totiž sami – a velmi rychle.

Jan Dvořák, výkonný ředitel počítačové školy Gopas