Studium je určeno všem, kteří chtějí získat nové znalosti a dovednosti v oblasti marketingu a Public Relations. Vedle pracovníků marketingových a komunikačních oddělení firem, či reklamních agentur, kurzy navštěvují také studenti a lidé z jiných oborů, včetně neziskových organizací. Pro ně je přínosné především praktické zaměření kurzů. „ČIRMK neučí klasickou teorii, ale snaží se posluchače uvést do souvislostí a předat jim dovednosti využitelné v praxi,“ říká výkonný ředitel Roman Němec.

„Vzdělávání zaměstnanců představuje dlouhodobou investici, která přispívá k rozvoji firmy. Vedle toho působí i jako motivační faktor a ze strany zaměstnanců jde o vítaný benefit. Navíc novinky, změny a trendy v oboru je potřeba sledovat dlouhodobě,“ dodává Blanka Chladová z personálně poradenské agentury Openn.

Hodiny jsou koncipovány velmi interaktivně. Vedle analýzy konkrétních případových studií provádí studenti i různá praktická cvičení. „S posluchači probírám reálné situace a problémy, se kterými jsem se za svou praxi setkal a na které by mohli narazit i oni,“ říká Josef Ftorek, lektor mediálních tréninků a krizové komunikace a pokračuje: „Často rovněž řešíme problémy, se kterými se potýkají posluchači ve svém povolání.“

„ Na kurzu oceňuji především rozbor případových studií z praxe a pestré spektrum řečníků z různých oborů,“ potvrzuje absolventka kurzu Tereza Bešťáková, marketingová specialistka společnosti Global Payments Europe.

Kurzy probíhají vždy v pátek a v sobotu a jsou tak časově dostupné i pro pracovně vytížené posluchače. Velkou předností kurzů je možnost po úspěšném absolvování kurzu dálkově pokračovat dalšími 2 roky bakalářského studia na VŠMVV. To uvítají především lidé z praxe, kteří si mohou časově nenáročnou formou doplnit vysokoškolské vzdělání.

Na ČIRMK přednáší více než padesát uznávaných odborníků. Kurzy jsou multidisciplinární a posluchači se setkávají s profesionály z různých oborů, včetně práva, psychologie a grafiky.