U pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou platí, že takový pracovní poměr končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, bez ohledu na to, zda zaměstnankyně v jeho průběhu otěhotní či nikoliv.

Další otázkou ale je, kolikrát již byl s tazatelkou sjednán takový poměr na dobu určitou, resp. v jaké celkové délce. Dle zákoníku práce totiž platí, že délka trvání pracovního poměru nebo navazujících pracovních poměrů mezi týmiž účastníky, kterou je možné sjednat, může být nejvýše dva roky. Pokud je pracovní poměr sjednán nad tuto dobu dvou let, pak platí, že pokud zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně oznámí zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, je jeho pracovní poměr nadále pracovním poměrem na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu, že tazatelka uvádí "pracovní smlouvu mám vždy na dobu určitou“, doporučovala bych jí zjistit, zda doba jejích navazujících pracovních poměrů nepřesáhla doby dvou let, a poté případně využít možnosti uvedené výše.