Znamená to, že od 1. 5. 2009 již čeští občané v Belgii nebudou muset žádat o povolení k zaměstnání.
Občané pocházející z těchto osmi států (České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska) budou moci od 1. 5. 2009 vykonávat svou profesi na belgickém území, aniž by museli předem získat povolení k zaměstnání, a budou moci pracovat v Belgii zcela legálně při respektování pravidel sociálního pojištění a placení daní.
Ke kladnému rozhodnutí belgické vlády přispělo i dlouhodobé a cílené působení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na odstranění veškerých bariér mobility pracovníků, neboť oblast volného pohybu osob byla a je jednou z nejdůležitějších priorit českého předsednictví v Radě EU v souladu s mottem předsednictví „Evropa bez bariér“.
Občané České republiky budou moci pracovat od 1. 5. 2009 bez jakýchkoliv omezení ve 25 z 27 členských zemí EU. Posledními státy, které ještě svůj pracovní trh novým členským státům neotevřely, jsou Německo a Rakousko.

Zdroj: MPSV