- Když podáváte ruku, stůjte. Stále existují lidé, kteří chybně podávají ruku, když sedí nebo jdou.

- Udržujte oční kontakt a úsměv. Než podáte ruku, podívejte se svému protějšku do očí a příjemně se usmějte. Ukážete tím, že jej rádi potkáváte.

- Pozor na zpocené dlaně. Vždy se ujistěte, že máte čisté a suché dlaně, než si s někým potřesete rukama. Očekáváte-li schůzku, předem si ruce umyjte.

- Pozdravte. Při podání ruky nezapomeňte pozdravit a vyjádřit radost ze setkání. Neoslovujte křestním jménem, pokud k tomu nemáte svolení.

- Mějte pevný stisk. Slabý stisk vždy zanechává špatný dojem, stejně je tomu však i s příliš pevným stiskem. Pevný stisk dodržujte i v případě, že si podáváte ruku se ženou.

- Délka se počítá. I když odborné knihy doporučují podržet ruku asi 5 vteřin, řiďte se raději přístupem druhé strany. Pokud si přeje delší potřesení rukama, nebo naopak kratší, přizpůsobte se.

- Uchopení palcem proti palci. Dobré podání ruky neprobíhá přes dlaň nebo prsty. Důležité je položit palec proti palci. Pamatujte také na to, abyste levou ruku neměli v kapse nebo na jiném nevhodném místě. Měla by být viditelná a otevřená. Při intimnějším kontaktu můžete levou ruku položit druhé straně na předloktí, loket nebo rameno.

- Pohyb shora dolů. Rukama byste si měli potřásat směrem shora dolů, nikoli do stran. Celý pohyb by měl vycházet ze zápěstí, ne jen prstů.

- Nabídnutí ruky. Podání ruky nabízí výše postavená osoba níže postavené (např. náborář uchazeči o pracovní místo, ředitel podřízenému apod.). To se týká mužů i žen. Ve společnosti se však obvykle čeká, až dáma podá ruku pánovi. V pracovním prostředí může nadřízený muž podat podřízené ženě ruku jako první. Pokud omylem podáte ruku jako první, dokončete to. Největší chyba by byla ruku stáhnout.

- Ukončení. Podání ruky vždy ukončete příjemným úsměvem a očním kontaktem.

Zdroj: ezinearticles.com, Ivitera