Tempo zvyšování nezaměstnanosti se ve srovnání s předchozími třemi měsíci snížilo a ve 22 okresech byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnaných. Česká republika je na 5. místě v Evropské unii mezi zeměmi s nejnižší nezaměstnaností.
K 30. 4. 2009 evidovaly úřady práce celkem 456 726 osob, což je o 7 814 osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je celkový počet uchazečů o zaměstnání vyšší o 140 608. V průběhu dubna bylo na úřadech práce nově zaevidováno 73 052 osob. Je to o 2 623 nově evidovaných uchazečů více než v předchozím měsíci a o 30 537 více než v dubnu 2008.
Z evidence na úřadech práce v dubnu odešlo celkem 65 238 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Je to o 14 873 uchazečů více než v předchozím měsíci a o 2 544 více než v dubnu 2008. V průběhu dubna nastoupilo do nového zaměstnání 45 668 osob, což je o 13 156 osob více než v předchozím měsíci a o 3 072 osob více než v dubnu minulého roku, 19 570 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.
Meziměsíční nárůst nezaměstnaných zaznamenalo 55 úřadů práce, nejvyšší nárůst byl v okresech Plzeň-jih (o 8,5 %), Chomutov (o 7,8 %), Rokycany (o 7,1 %) a Karlovy Vary (o 6,7 %). Meziměsíční pokles nezaměstnaných zaznamenalo 22 úřadů práce, nejvyšší pokles byl v okresech Znojmo (o 10,3 %), Jindřichův Hradec (o 8,3 %), Jeseník (o 6,5 %) a Klatovy (o 5,2 %).
Ke konci dubna registrovaly úřady práce 223 764 žen, což bylo 49,0 % z celkového počtu nezaměstnaných, a 63 769 osob se zdravotním postižením, což představovalo 14,0 % z celkového počtu nezaměstnaných. Současně bylo registrováno 26 748 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, je to o 278 osob méně než v minulém měsíci a o 7 604 osob více než v dubnu 2008. Na celkové nezaměstnanosti se tak podílejí 5,9 % (březen 2009 - 6,0 %, duben 2008 – 6,1 %).
Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v dubnu 2009 úřady práce 210 021 uchazečům o zaměstnání, tj. 46,0 % všech osob vedených v evidenci (březen 2009 – 45,3 %, duben 2008 – 32,0 %).
Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 4. 2009 činila 7,9 % (březen 2009 – 7,7 %, duben 2008 – 5,2 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 46 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,6 %), Jeseník
(14,1 %), Bruntál (14,0 %), Karviná (13,8 %), Děčín (13,5 %), Hodonín a Chomutov (13,3 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v okresech Prahavýchod (2,6 %), Praha (2,7 %) a Praha–západ (2,8 %). Míra registrované
nezaměstnanosti žen byla 9,0 % a mužů 7,0 %.
Úřady práce evidovaly k 30. 4. 2009 celkem 50 517 volných pracovních míst. Je to o 4 895 míst méně než v předchozím měsíci a o 101 750 míst méně než v dubnu 2008. Za měsíc duben bylo na úřadech práce nově nahlášeno nebo uvolněno 20 371 pracovních míst a 25 266 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 9,0 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Jeseník (50,9), Teplice (47,8), Děčín a Karviná (oba 41,6), Bruntál (35,6) a Prostějov (30,8).
K tomuto datu evidovaly ÚP 2 468 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 25,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 6 490, na
jedno volné místo připadalo 4,1 uchazečů - absolventů a mladistvých.
Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, která je zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání, dosáhla v ČR v březnu 2009 5,5 %. V ostatních zemích EU byla následující: EU27 8,5 %, Belgie 7,3 %, Bulharsko 5,9 %, Dánsko 5,7 %, Německo 7,6 %, Estonsko 11,1 %, Irsko 10,6 %, Řecko 7,8 % (prosinec 2008), Španělsko 17,4 %, Francie 8,8 %, Itálie 6,9 % (prosinec 2008), Kypr 4,9 %, Lotyšsko 16,1 %, Litva 15,5 %, Lucembursko 6,1 %, Maďarsko 9,2 %, Malta 6,7 %, Nizozemsko 2,8 %, Rakousko 4,5 %, Polsko 7,7 %, Portugalsko 8,5 %, Rumunsko 5,8 % (prosinec 2008), Slovinsko 5,0 %, Slovensko 10,5 %, Finsko 7,4 %, Švédsko 8,0 %, Velká Británie 6,6 % (leden).

Zdroj: MPSV