Na konferenci, která se minulý týden konala v Praze, se odborníci shodli, že je potřeba děti ve škole více vychovávat, zároveň však přiznávají, že tyto úkoly často přebírají za rodiče.

"Přestože je etická výchova především věcí rodičů, škola se nemůže zbavit svého dílu odpovědnosti," uvedl náměstek ministryně školství Jindřich Kitzberger. Formou diskuse nebo nácvikem modelových situací by se měly děti naučit zdvořilosti, spolupráci a sebeprosazení. Od nového školního roku proto mohou školy zařazovat etiku do vzdělávání, buď jako samostatný předmět, případně v rámci občanské výchovy.

"Škola dnes přebírá spoustu věcí, které by měla mít na starosti rodina," domnívá se ředitelka pražské ZŠ J.Gutha-Jarkovského Jitka Kendíková. Podle ní už se školy stejně musely tomuto trendu přizpůsobit a to, co se teď nazývá etická výchova, už nyní kantoři zařazují běžně do hodin. Třeba tak, že v hodině češtiny si třída přečte článek o nějaké etické otázce a pak o ní diskutují.

Zařazení etické výchovy do výuky nebude povinné, škola si musí zvolit priority, tedy vybrat, jestli dá přednost etice nebo třeba výchově k ochraně životního prostředí. Ideálně by se měly tyto výchovy prolínat.

Etika se učí v šestnácti zemích Evropy, velký úspěch s ní mají třeba na Slovensku. Etická výchova by prý měla předcházet šikaně, agresivnímu chování nebo netoleranci.

Zdroj: čtk