Jak by se tedy měl projevovat dobrý šéf?

- Orientuje se na úkoly, ne osobnosti. Dobrý šéf určuje práci, kterou je třeba udělat, stanovuje hranice svobodného jednání, vymezuje oblasti, které budou vyžadovat konzultaci s ním, vysvětluje cíle a nabízí pomoc a podporu při jejich plnění. Proto je třeba, aby se soustředil na úkoly a hodnotil své podřízené pode jejich výkonnosti a schopnosti týmové spolupráce. Neměl by nikoho posuzovat podle osobních sympatií nebo individuálních vlastností.

- Ukazuje lidské kvality. Orientovat se na úkoly neznamená být bezcitný. Špatní šéfové často zapomínají, že jejich podřízení mají rodiny, o které pečují, těla, která mohou onemocnět, nebo osobní zájmy po práci a potřebu odpočinout si. Dobrý šéf věnuje pozornost lidským potřebám svých zaměstnanců.

- Disponuje znalostmi svého oboru. Dobrý šéf potřebuje mít prověřené dovednosti a znalosti zejména z oblastí, v nichž dosud pracoval. Měl by vědět, kde hledat případnou pomoc, a spoléhat se na odborníky. Důležité je umět poradit podřízeným a nenechávat v nich dojem, že mají naivního nadřízeného.

- Poskytuje svobodu na základě přidělených odpovědností. Pokud šéf chce, aby jeho lidé používali své znalosti, dovednosti a autoritu k dosahování výsledků, měl by jim přirozeně umožňovat rozhodování v rámci jejich vlastních limitů bez nutnosti konzultací v případě každého méně závažného úkolu. Měl by jim dát také finanční svobodu v závislosti na jejich úrovních. Dobrý šéf ukazuje důvěru a zasahuje pouze v případech, kdy dochází k něčemu proti jeho důvěře nebo očekáváním.

- Projevuje uznání tam, kde to přísluší. Dobrý šéf dokáže uznat a odměnit přispění svých podřízených. Veřejně chválí na poradách a nepřisvojuje si úspěchy celého týmu. Pravidelné hodnocení by mělo odrážet skutečné úspěchy a selhání zaměstnanců.

- Není ve své organizaci parazitem. Žádný šéf, který sbírá provize od dodavatelů, využívá zvláštních privilegií, zneužívá firemní zařízení nebo lidské zdroje pro osobní potřeby, zpronevěřuje peníze nebo zastrašuje opačné pohlaví, si nikdy nezíská respekt svých podřízených. Platí to i v případě, že ve své práci bude výjimečný.

- Važí si času. Dobrý šéf si váží svého času, stejně jako si váží i času svých podřízených. Nepořádá zbytečné porady. Nezve si k sobě vytížené podřízené, aby je pak nechal čekat za dveřmi, než si vyřídí své telefonáty. Nechodí po pracovišti, aby diskutoval o kancelářské politice, a ukrátil si tak nevyužitý čas. Umí si rozvrhovat práci, plánuje a efektivně komunikuje.

- Je dobrým „asistentem". I když to může být překvapující, dobrý šéf by měl být i dobrým asistentem pro své podřízené. Když budou potřebovat pomoc v oblasti, na kterou nedosahují, měl by být k dispozici. Když jim budou chybět znalosti, měl by je vzdělávat.

Dobrý šéf se tedy orientuje na úkoly, má lidskou tvář, znalosti ve svém oboru a odpovědnost. Prokazuje profesionalitu, upřímnost a oddanost své práci.

Zdroj: Suite 101, Ivitera