Maturitní zkoušky pro 97 tisíc studentů začínají dnešním dnem a potrvají do 20. června. Počty maturantů budou podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání dále růst, už letos jich je o 1300 víc než loni, oproti roku 2007 jich přibyly víc než 4000. Největší nárůst očekává do budoucna ústav u maturitních oborů, které se studují dálkově nebo ve večerních kurzech.

Současní maturanti budou zřejmě také poslední, které čeká ústní zkouška ze všech předmětů, jejich o rok mladší spolužáci budou skládat ústní zkoušku jen z češtiny a cizího jazyka. Zkoušky z ostatních předmětů pak budou skládat formou písemného testu. Za to však budou muset mladší ročníky předložit seznam přečtené literatury čítající alespoň dvacet knih, čímž se letošní maturanti nemusejí na mnoha školách zatěžovat.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová se po pečlivé analýze projektové přípravy nové maturity rozhodla, že nebude Poslaneckou sněmovnu žádat o další odklad konání zkoušky. Podle jejího názoru probíhá příprava maturity podle stanoveného časového harmonogramu. Logistika celého projektu je v tuto chvíli dobře připravena.

„Je mi jasné, že nová maturita je robustní a velice ambiciózní záležitost," říká Kopicová. „Navíc proběhne příští rok poprvé, což s sebou nese i určitá rizika. Ta jsou ale dobře ošetřena a existují i různé záložní varianty. Mám ze současného stavu příprav velmi dobrý pocit a jsem přesvědčena, že zdárná realizace státní maturity příští rok je nejen žádoucí, ale i naprosto reálná."

V dubnu letošního roku proběhlo první kolo „maturitní generálky" na reprezentativním vzorku 65 škol (několik tisíc žákyň a žáků), v říjnu se uskuteční celková generálka na všech školách. Podle ministryně Kopicové půjde o důležitý mezník pro vyhodnocení a případné drobné korekce v logistickém zabezpečení.

„Už samotná existence generálky je pro maturanty obrovskou výhodou. Dostanou tak na začátku školního roku možnost vyzkoušet si maturitu nanečisto a připravit se tak na úspěšné složení zkoušky příští rok," je přesvědčena nová ministryně.

Nová maturita nepředstavuje jen příležitost, jak vrátit „zkouškám z dospělosti" někdejší prestiž, ale přispěje i k možnosti srovnání s ostatními evropskými zeměmi a posílí konkurenceschopnost českých žáků a žákyň.

Už 15. května začalo školení managementu škol i konzultační semináře pro učitele jazyků, bezprostředně bude navazovat i vzdělávání dalších maturitních funkcionářů. „Nejdůležitější informace, podstatné zejména pro studenty, jsou již delší dobu k dispozici na internetové stránce nové maturity. Školení by ale měla rozptýlit obavy škol a seznámit pedagogy s detaily konání maturit. Na tento aspekt - přípravu pedagogů a maturitních funkcionářů - chci nyní klást zvláštní důraz," dodává Miroslava Kopicová.

Zdroj: čtk, ÚIV