Podmínky okamžitého zrušení pracovního poměru jsou stanoveny zákoníkem práce. V tomto případě jde o jeden ze způsobů rozvázání pracovního poměru za stanovených podmínek, a to o jednostranný způsob rozvázání pracovního poměru, nejedná se o výpověď.

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr se zaměstnancem zrušit okamžitě pouze za těchto podmínek:

- byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců

nebo

- porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Důvod okamžitého zrušení by měl být dostatečně skutkově vymezen a určen, v čem porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem spočívá. Tato skutečnost by měla být prokázána.

Zákonem jsou zároveň stanoveny skutečnosti, kdy zaměstnavatel nemůže tímto způsobem zrušit okamžitě pracovní poměr. Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, se zaměstnankyní na mateřské dovolené a se zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.