Váš problém řeší ustanovení § 232 odst. 1, písm. c) zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria.

Na vašem místě bych uplatnil ze zákona 5 pracovních dnů, za které vám přísluší náhrady mzdy, pokud máte zájem o volno delší, dohodněte si se zaměstnavatelem delší dobu, po kterou nebudete v práci, případně se dohodněte na neplaceném volnu.