Nemocenská bude nadále vyplácena Správou sociálního zabezpečení, stejně jako v době, kdy bude tazatelka ještě zaměstnána. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství je podmíněn účastí na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství se pak započítává též doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadne do období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia.

Na dotaz, zda je možno pracovní smlouvu prodloužit, nutno uvést, že toto samozřejmě lze, ovšem tento právní úkon předpokládá shodnou vůli obou stran, tedy jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.