V případě výpovědi podané zaměstnancem, který je toho času v dočasné pracovní neschopnosti, se institut tzv. ochranné doby (§ 53 zákoníku práce) neuplatní. Smyslem tohoto institutu je ochrana dočasně práce neschopného zaměstnance – v případě výpovědi podané samotným zaměstnancem z povahy věci vyplývá, že pro ochranu zaměstnance není dán prostor. Viz též text cit. ustanovení zákoníku práce („Zaměstnavatel nesmí dát výpověď…“).